Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Återvinningscentralen i Österbymo

Vid Ågatan i Österbymo finns kommunens återvinningscentral där företagare och privatpersoner kan lämna all typ av farligt avfall.

Öppettider för återvinningscentralen i Österbymo:


Måndag - Torsdag: 16:00-19:00
Lördagar jämna veckor: 10:00-13:00


Information om ändrade öppettider för återvinningscentralen på grund av helgdagar annonseras alltid ut på Ydres webbplats och i lokalpressen

Avfallstaxa för återvinningscentralen i Österbymo

Hushåll får gratis lämna två kubikmeter deponirest, skrot, träbränsle eller brännbart avfall per tillfälle. Privatpersoner får dessutom lämna enstaka kyl- och frysskåp gratis.

Avfallstaxa utöver två kubikmeter eller företagsavfall

Osorterat avfall
Deponirest
Skrot
Träbränsle
Brännbart avfall
Kyl- och frysskåp/box från näringsidkare
Lysrör (hushåll 5 stycken gratis)
Elektronikskrot (gratis från hushåll)
Lätt oljeskadad jord
Asbestavfall
Användbara jordmassor

240 kr/m3
200 kr/m3
gratis
85 kr/m3
150 kr/m3
250 kr/st
7 kr/st
10 kr/kg
400 kr/m3
400 kr/m3
gratis

Senaste publiceringsdatum: 2020-06-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen