Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trivselregler

För att hyresgästerna ska trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Dessa regler gäller i alla Ydrebostäder AB:s fastigheter.

Flyttanmälan
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta)så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Inflyttning
Inflyttningsdag är den dag som står angivet i kontraktet som avtalstid. Inflyttningsdagen är normalt första vardagen i månaden kl. 12.00. Om inflyttningsdatum är en helgdag blir istället inflyttningsdagen vardagen därefter.

Ansvar
Den hyresgäst som står skriven på kontraktet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Ydrebostäder AB kan som hyresvärd säga upp hyreskontraktet om hyresgästen inte betalar hyran i tid, missköter lägenheten eller stör grannarna.

Hemförsäkring
Hyresgästen bör teckna en hemförsäkring. En hemförsäkring innebär att hyresgästen kan få ersättning vid till exempel vattenläckor, skador, stöld eller brand i lägenheten. Den som har försörjningsstöd kan ansöka om bistånd till hemförsäkring.

El
Ydrebostäder hyr ut lägenheter både med kall- och varmhyra samt varmhyra inklusive hushållsel.

Intenet och TV
Alla våra lägenheter är fiberanslutna. Vi erbjuder ett paket med ca 15 tv-kanalar samt internet 10MBit/s till alla hyresgäster. Kostnaden för detta är 329 kr/månad

Nyckelhantering
Hyresgästen får nycklar till lägenheten och gemensamma utrymmen i samband med inflyttningen. Nycklarna hämtas vid vårt kontor vid kommunhuset i Österbymo.
Hyresgästen ska återlämna samtliga nycklar vid avflyttning. Nycklar som inte återlämnas debiteras.

Inbetalning av hyran
Hyran betalas i förskott. Ydrebostäder använder bankgiro. Hyran ska vara betald före den sista vardagen i varje månad. Om hyran inte betalas i tid, sänder Ydrebostäder ett inkassobrev. Försenad inbetalning medför alltid en försenings-avgift. Hyran kan betalas med bankernas autogiro.

Garage/parkeringsplats
Ydrebostäder hyr också ut garage och parkeringsplatser med motorvärmare.  Det är inte tillåtet att parkera på andra platser än i garaget eller på markerade parkeringsplatser.

Felanmälan
För felanmälan kontakta vårt kontor på telefon 0381- 66 12 01.

Sophantering
Sortera ditt avfall så att så mycket som möjligt återvinns. Tidningar, hård-plast-, metall-, glas- och papp/kartongavfall lämnas vid återvinningsplats. Miljöfarligt avfall som till exempel färgrester, lösningsmedel och batterier får aldrig slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation. Grovsopor lämnas på anvisad plats.

Skötsel i lägenheten
Den som orsakar skador i lägenheten blir ersättningsskyldig. Hyresgästen ska se till att avloppen inte täpps igen och att alla kranar är täta. Golvbrunnen ska rengöras med jämna mellanrum. Vid stopp i avlopp, kontakta genast Ydrebostäder. Spola endast ner toalettpapper i toaletten. Tidningspapper, blöjor, bomullspinnar, tamponger, bindor och annat orsakar stopp i avloppet och medför stora kostnader. Hyresgästen kan bli ekonomiskt ansvarig för eventuella reparationer. Det är viktigt att badrummet regelbundet får torka och vädras. Vattenkranar ska stängas efter användning. Undvik att spola vatten på nätterna mellan klockan 23.00-06.00. Golv och golvmattor ska vårdas. Parkettgolv får inte skuras med vatten. Linoleummattor ska torkas med väl urvriden trasa — använd endast milt diskmedel.
Tvätta spis och fläkt regelbundet. Ugn och fettfilter ska rengöras minst fyra gånger per år. Använd kastruller med plan botten. Dåliga kastruller kan medföra att spisplattan spricker.
Frysen ska frostas av minst två gånger per år.

Trivselfrågor/Störningar
Det är aldrig tillåtet att störa grannarna. Undvik väsen mellan klockan 22.00-06.00. Hyresgästen ansvarar för besökande gäster.

Rökning
Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller några andra gemensamma utrymmen.

Tvättstugan
Tvättstugan ska städas efter användandet. Ordningsregler finns i tvättstugan, som endast får användas den tid hyresgästen bokat. Se våra tvättstugeregler i menyn till vänster.

Fönster/balkong
Fönster och balkong får inte användas för att torka tvätt eller skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta saker från balkongen

Husdjur
Tänk på att koppla din hund och hålla dina husdjur så att de inte stör dina grannar.  Plocka upp hund-/kattbajs. Hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för klös-och rivskador i lägenheten.

Källare/vind
Dörrar till källare och vind ska alltid hållas låsta.

Trapphus
Trapphuset ska kunna användas för evakuering och sjuktransporter. Därför får personliga tillhörigheter inte placeras så att de blockerar i trappuppgången.  Trapphuset får inte användas som lekplats.

Gårdar
Hjälp oss att hålla ordning på gårdar och grönområden genom att inte kasta skräp på marken.

Parabol
Paraboler får inte monteras utan tillstånd.

Tillträde för underhåll
Hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn och utföra reparations- eller förbättringsarbeten.

Uppsägning och visning
Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Skriftlig uppsägning ska ha inkommit senast den sista dagen i månaden. Då hyreskontraktet är uppsagt, är hyresgästen skyldig att visa lägenheten för ny hyresgäst.

Byte av lägenhet
Det är inte tillåtet att byta lägenhet utan Ydrebostäders godkännande. Man har inte rätt att byta samma lägenhetstyp mot varandra. man kan alltså inte byta 2 rok mot en annan 2 rok.

Uthyrning i andra hand
Det är inte tillåtet att hyra ut lägenhet utan Ydrebostäders godkännande. Uthyrning i andra hand måste alltid godkännas av Ydrebostäder. Det är inte tillåtet att överlåta lägenhet utan Ydrebostäders godkännande.

Flyttstäda 
När lägenheten lämnas över till ny hyresgäst ska den vara välstädad enligt instruktion i flyttfolder. Den avflyttande hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för skador och dåligt utförd flyttstädning. Lägenhetsförråd ska tömmas och städas vid avflyttning.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-19

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen