Hem

Vatten och avlopp

Vattenkran

Drygt 50 procent av Ydreborna är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, det vill säga den del av befolkningen som bor i någon av tätorterna.

Ledningsnät
Tekniska kontoret har en lång sträcka av vatten- och avloppsledningar att underhålla, sammanlagt 130 kilometer. Fyra kommunalt anställda maskinister har tillsyn inte bara över avlopps- och reningsanläggningarna utan också över hela ledningsnätet i kommunen.

Vid fel på va-nätet
Ring kommunens växel: 0381-661200
eller VA-personalens jourtelefon 070-647 63 29

Senaste publiceringsdatum: 2018-02-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen