Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organisation

BEMANNING
Ydre kommunala räddningstjänst ska bestå av 9 st deltidsbrandmän och 6 st styrkeledare, uppdelade på 3 grupper med 2 styrkeledare i varje grupp. Räddningschefsfunktion och högre räddningsbefälskompetens köpes in från Tranås kommunala räddningstjänst.  

GEOGRAFISKT ANSVAR Ydre kommun har 1 räddningsstation inom sitt geografiska område, belägen i tätorten Österbymo. För närvarande har vi 4 st räddningsfordon som är uppdelade på; 2 st släckenheter, släckbil 321 och 323 1 st tankenhet tankbil 325 1 st sjukvårdsbil tillika befälsbil 322  

AVTAL: Ydre kommun har upprättat avtal med intilligande kommuner om släckavtal. Exempelvis Boxholm - Pinudden som Ydre hjälper Boxholms räddningstjänst med Hestra Tätort - har Tranås som närmsta räddningstjänst Liknande avtal är tecknade med de flesta grannkommunerna.

UTVECKLAD SAMVERKAN: Det finns en utvecklad samverkan inom räddningstjänsterna både inom "Räddsam E och F". Räddsam F, vilket även Ydre ingår, har ett utvecklat samarbete inom sin räddningstjänstorganisation där SOS centralen i Jönköping får en central funktion "JILL" (Jönköpings integrerade larm och ledningscentral). Denna var i funktion både vid Kättestorpsbranden 2006 och branden i Neova Pellets augusti 2007.

90% av inbrottslarm och automatiska brandlarm är falska larm vilka debiteras enligt fastställd taxa.

STYRDOKUMENT: Ett handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor - LSO 2003:778 har upprättats och ersätter den gamla räddningstjänstlagen och räddningstjänstplanen från 1997.
Handlingsprogrammet skall vara ett levande dokument och uppdateras varje mandatperiod och då helst i början av mandatperioden. Handlingsprogrammet är målinriktat, inte som tidigare lagar som var mer detaljstyrda. Handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2005-04-25. Ett uppdaterat program håller man på att utarbeta och beräknas vara klart januari 2009.  

LAGEN 2002:833. PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER.Ydre har upprättat en sådan plan - Plan för hantering av allvarliga störningar i samhället enligt lagen om extraordinära händelser. Planen antogs av kommunfullmäktige 2006-06-12.  

EKONOMI: Ydre räddningstjänst har en budget på cirka 3 miljoner kronor för att få verksamheten att gå runt, vilket kan vara svårt när det inträffar större olyckor eller skogsbränder där det går åt mycket personal under en längre tid, både för släckning och återställning.

Senaste publiceringsdatum: 2014-04-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen