Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krisgrupp/POSOM

För att möta en situation där många kommunbor känner stark oro eller har ett akut behov av stöd finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser (POSOM).

POSOM:s uppdrag är att ge emotionellt första hjälp vid händelser där många människor är berörda och det vanliga nätverket och samhällets övriga resurser inte räcker till.

POSOM består av representanter från kyrkan, polisen, skolan, socialförvaltningen och kommunen men även av privatpersoner med uppgift att stödja och omhänderta drabbade personer.

POSOM-gruppen nås via jourhavande insatsledare Tranås/Ydre tel 070-688 82 50 eller SOS Alarm 112, jourhavande befäl, Räddningstjänsten i Ydre.

Under kontorstid kan POSOM-gruppen även nås via nedanstående kontaktpersoner:

Lars-Göran Svensson, platschef räddningstjänsten

E-postadress: lars-goran.svensson@ydre.se

0381/66 12 48

070-363 32 49

Bertil Fång, räddningschef

e-postadress: bertil.fang@tranas.se

0140-682 51

070-566 82 51

 


Senaste publiceringsdatum: 2014-04-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen