Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Radon

Radon är en färg- och luktlös joniserande gas. Gasen och dess sönderfalls-produkter, de så kallade radondöttrarna, kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas. Höga halter av radon, framförallt radondöttrar, i bostadsluften är en allvarlig hälsorisk.

Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige är ett medelvärde för hela året. Därför är det viktigt att mätningen pågår i två till tre månader under perioden1:a oktober till 30:e april. Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Har du radonhalter över 200 Bq/kubikmeter i ditt hus, måste du ta reda på var det kommer ifrån för att kunna göra rätt åtgärder.

Hur mäter man radon?

Mätningen utförs med en särskild spårfilm i plastdosa. Vill du göra en mätning eller behöver du råd, vänd dig till Miljökontoret.

För mer information, se Boverkets hemsida

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen