Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Övriga verksamheter

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter bör du kontakta myndigheten för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig så har tillsynsmyndigheten ändå tillsynsansvaret över verksamheten och det blir vanligen både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation mm. görs.

  • Hotell, pensionat, vandrarhem, bo på lantgård eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad
  • Idrotts-, camping-, strandbad eller liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller utnyttjas av många människor
  • Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där risk för blodsmitta inte förekommer t.ex. massage, frisör etc.
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande som inte är skolverksamhet
Senaste publiceringsdatum: 2018-03-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen