Hem

Miljö, hälsa och livsmedel

Miljökontoret ansvarar för att kontrollera att rådande lagstiftning följs inom bl.a. områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Detta görs genom prövning av nya verksamheter och kontinuerlig tillsyn av befintliga verksamheter. Det omfattar exempelvis miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och avloppshantering, kemiska produkter och övrigt sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen