Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förköpsrätt

Förköpsrätt

Förköpslagen har upphört att gälla.

Kommunen har inte längre rätt att förköpa mark som nyligen varit föremål för försäljning. Förköpslagen, som tidigare gav kommunen denna möjlighet, har efter beslut i riksdagen upphört att gälla från och med den 30 april 2010.

Ansökningar om förköpsprövning som kommer in till kommunen, kommer att avvisas och skickas tillbaka till avsändaren.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid en försäljning av fast egendom eller tomträtt i sådan egendom, om kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § Förköpslagen.

Kontaktperson Peter Nordström, byggnadsinspektör nås på telefon
0381-66 12 33 eller via e-post peter.nordstrom@ydre.se

Senaste publiceringsdatum: 2014-04-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen