Hem

Fjärrvärme

Kommunens fjärrvärmeverk, beläget i Österbymo samhälle, togs i drift vid årsskiftet 1996/97. Det försörjer kommunens och bostadsbolaget Ydrebostäders fastigheter med värme. Desutom är nio privatägda villor anslutna till fjärrvärmenätet.

Värmeverket är utrustat med en pelletspanna och en oljepanna. 80 % av värmeuttaget kommer från pelletspannan. Värmeverkets årliga förbrukning av pellets motsvarar 400 kubikmeter olja.

Fjärrvärmetaxa 2018 (exklusive moms)

Anslutningsavgift till fjärrvärmenätet för privata fastighetsägare av småhus/villor
15 000 kr exkl. moms

Fjärrvärmetaxa 
72 öre per Kwh exkl. moms

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-30

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen