Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredband i Torpa Sund

Aktuellt november 2019

Allt fysiskt arbete med fibernätet är avslutat. Slutbesiktning är genomförd. Nu pågår slutredovisning till Länsstyrelsen.

Sammanfattning

Föreningen Bredband i Torpa Sund Ekonomisk Förening bildades i början av 2016. Föreningen har som mål att bygga ut fibernätet i området kring Hestra, Torpön samt ett område väster om LV 131 som sträcker sig från Hestra till Österbymo. Det avgränsade området har tagits fram i samråd med Ydre kommun. En förteckning över fastigheternaPDF som ingår i området finns framtaget. Ett avtal har slutits mellan föreningen och Ydre kommun om att fibernätet får byggas samman med det nät som Ydre kommun äger inom området.

Föreningen har tagit upp intresseanmälningar om att ansluta sig till fibernätet inom området. Efter att intresseanmälningarna har sammanställts så har området justerats. I november 2016 lämnade föreningen in en ansökan till Länsstyrelsen om bredbandsstöd. I mycket hård konkurrens beviljades föreningen ett bidrag på maximalt 12,5 miljoner kronor. Bredbandsstödet beviljades den 24 februari 2017.

Föreningen har under sommaren och hösten 2017 upphandlat entreprenader och material för utbyggnaden.

Schaktarbetet startade den 11 december 2017.

Hela projektet är indelat i sex delområden: Asby, Hestra Norra, Hestra Södra, Höglycke, Sund och Torpön. Entreprenörerna arbetar områdesvis.

Föreningen hade redan från början för avsikt att sälja nätet innan det togs i drift. Bidragsreglerna kräver att det sker en konkurrensutsatt försäljning av nätet. En sådan konkurrensutstättning har skett och Ydre kommun blev köpare av nätet. Ett avtal är skriviet och överlåtelsen sker efter att föreningen slutredovisat projektet till Länsstyrelsen.

I samband med försäljningen upphandlades kommunikationsoperatör till föreningens fibernät. VÖKBY Bredband AB vann den upphandlingen. Det är till VÖKBY man ska vända sig för att köpa tjänster i nätet. VÖKBY har gjort utskick till samtliga fastighetsägare som beställt en fiberanslutning.

Föreningens styrelse består av:

Gunnar Emanuelsson, Anders Tengbom, Anders Andersson, Lennart Östberg och Bodil Udell.

Föreningen nås bäst via e-post till: torpasundekforening@gmail.com


Tidsplan


  • Byggstart skedde i december 2017. I dagsläget är ca 50 kunder anslutna. Under vintern och våren kommer kunder successivt anslutas. Föreningens förhoppning är att alla som gjort en beställning kommer vara anslutna under det första halvåret 2019.
  • Byggnation och anslutningar avslutades i juni 2019.
  • Återställningsarbete, justeringar och dokumentationsarbete har pågått under hösten 2019.
  • Slutbesiktning genomfördes 18 oktober 2019.
  • Slutredovisning av projektet planeras lämnas in under november månad.
Senaste publiceringsdatum: 2019-11-21

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen