Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredband

Ägande och drift
Ydre Kommun äger ett bredbandsnät inom kommunen. Nätet är sammankopplat med grannkommunernas bredbandsnät. Kommunalförbundet ITSAM bygger ut nätet på kommunens uppdrag, ansluter nya kunder samt sköter drift och förvaltning av nätet.


Bredbandsnätet består av stamnät som sammanbinder orter och anslutningspunkter samt av accessnät som ansluter abonnenterna. Nätet har byggts med kommunala, statliga och EU-medel samt anslutningsavgifter. Utbyggnad, underhåll och drift av nätet ska bekostas av anslutningsavgifter och månatliga nätavgifter.

Alla fastigheter som finns i närheten av befintligt nät kan ansluta sig. Hur man gör för att ansluta sig och vad det kostar kan man läsa om under "Anslutning" och "Avgifter".

Ydre kommun har i sitt IT-infrastrukturprogram högt ställda mål som överensstämmer med de nationella målen om att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020.

Frågor om Ydre kommuns bredbandsnät handläggs av Glenn Gustafsson som nås via glenn.gustafsson@ydre.se eller via telefon 0381-66 12 29


 

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen