Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sorteringsstationen i Österbymo

Vid Ågatan i Österbymo finns kommunens sorteringsstation där företagare och privatpersoner kan lämna all typ av farligt avfall.

Öppettider för sorteringsstationen i Österbymo

Öppettiderna för sorteringsstationen vid Ågatan i Österbymo är följande:

Året runt samtliga torsdagar 13:00-19:00

Perioden Maj-oktober
Första och tredje lördagen i månaden kl 10:00-13:00
Samtliga tisdagar kl 13:00-16:00

Perioden November -April
Första lördagen i månaden kl 10:00-13:00

Information om ändrade öppettider för sorteringsstationen på grund av helgdagar annonseras alltid ut på Ydres webbplats och i lokalpressen

Avfallstaxa för renhållningsstationen i Österbymo

Hushåll får gratis lämna två kubikmeter deponirest, skrot, träbränsle eller brännbart avfall per tillfälle. Privatpersoner får dessutom lämna enstaka kyl- och frysskåp gratis.

Avfallstaxa utöver en kubikmeter eller företagsavfall

Osorterat avfall
Deponirest
Skrot
Träbränsle
Brännbart avfall
Kyl- och frysskåp/box från näringsidkare
Lysrör (hushåll 5 stycken gratis)
Elektronikskrot (gratis från hushåll)
Lätt oljeskadad jord
Asbestavfall
Användbara jordmassor

240 kr/m3
200 kr/m3
gratis
85 kr/m3
150 kr/m3
250 kr/st
7 kr/st
10 kr/kg
400 kr/m3
400 kr/m3
gratis

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen