Hem

Avfallshantering

soptunnor

Hushållsavfall

Hushållsavfall töms varannan vecka året runt av vår renhållningsentreprenör Ydre Åkeri AB.
Om du har sommarbostad i kommunen kan du välja att ha sommartömning vid din fastighet vilket innebär hushållsavfallet töms varannan vecka under perioden 1 maj till 30 september.
Hos Ydre Åkeri AB kan också du hyra containrar för exempelvis vindsröjning eller gårdsstädning.

Renhållningsentreprenör
Ydre Åkeri
Ågatan 6
570 60 Ydre
Tel 070-536 93 64

Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll tas emot gratis vid sorteringsstationen i Österbymo. Avfallet bör lämnas förpackat och innehållsdeklarerat. Exempel på farligt avfall: färgrester, lösningsmedel, oljor, termometrar av kvicksilvertyp, bekämpningsmedel och tungmetallhaltiga varor.

Sortering av hushållens förpackningsavfall.

Papper, plast, metall m.m sorteras var för sig. Stationer för återvinning av förpackningar finns vid reningsverken i Österbymo, Hestra och Rydsnäs. OBS; endast förpackningar får lämnas på stationerna. Batterier, även Ni/Cd-batterier som används för uppladdningsbara apparater lämnas till försäljningsstället. Ni/Cd-batterier orsakar mycket stor skada om de hamnar på fel ställe. Papper och glas lämnas även i containrar som står uppställda vid Konsum i Österbymo och vid reningsverket i Asby. Glasinsamling finns sommartid vid Torpöns Färjeläger och vid Preem i Ramfall.
Förpacknings - och tidningsinsamlingen

Senaste publiceringsdatum: 2018-04-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen