Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende och Miljö

De flesta frågor som har med boende och miljö att göra handhas av tekniska kontoret, så som renhållning, vatten och avlopp.  Här hittar du också information från byggnadskontoret och miljökontoret som handhar byggärenden och miljöärenden.

 

Information

Urban Tordsson har avslutat sin anställning som teknisk chef med pension från och med
den 25 september 2020.

För kontakt hänvisas till följande personer:

Bygglov: Simon Dyyk

Skötsel och teknisk drift av kommunens fastigheter, grönytor, gator
och allmän parkmark: Mats Hammarström

Fastighetsfrågor: Urban Jansson

Vatten- och avloppsfrågor: Janne Johansson

Fakturafrågor VA och renhållning: Louise Tollemark

För övriga frågor till tekniska förvaltningen kontakta Oscar Lunnbäck

För frågor till bostadsbolaget Ydrebostäder AB hänvisas till Louise Tollemark

Samtliga tjänstepersoner nås genom kommunens växel 0381-66 12 00

Senaste publiceringsdatum: 2020-09-25

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen