Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Ydre kommun

kortfattad info om vuxenutbildningen i Ydre finns här
Pdf, 360.8 kB.

Ydre kommun erbjuder i samarbete med bl a Eksjö kommun och Tranås kommun utbildningar på grundskolenivå och gymnasienivå för vuxna.

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.  

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller region. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Grundläggande vuxenutbildning

 • ger vuxna  kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv
 • möjliggör fortsatta studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har var och en som:

 • är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år).
 • saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.

Kommunen ansvarar för att invånare som har rätt till utbildningen och vill studera får det.

Du får hjälp att upprätta en individuell studieplan som passar bäst för dina behov och som är anpassad till dina faktiska förkunskaper.Det är t.ex. helt möjligt att kombinera kurser från olika nivåer!

Gymnasial vuxenutbildning


Regler för tillträde till gymnasial vuxenutbildning i Ydre kommun. Pdf, 6.6 kB.

Ta alltid kontakt med handläggaren för komvuxärenden inför dina eventuella studier.
(Se kontaktuppgifter längst ner)

Särvux är utbildning för vuxna med utvecklingsstörning

Man måste vara minst 20 år (från och med 1 juli det år man fyller 20 år är man behörig). Den som är yngre än 20 år och har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan kan också söka.
 
Utbildningen vänder sig till den som

 • har en utvecklingsstörning eller "har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom". Vuxna med "autism eller autismliknande tillstånd" är också behöriga.
 • är folkbokförd i en kommun.
 • saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge
 • har förutsättningar att följa kursen.

Särvux består av: 

 • träningsskolan, grundsärskolan och gymnasial särvux

Validering

Har du arbetat länge i en bransch men saknar utbildning? Kanske har du då kunskaper som går att jämföra med en utbildning och därmed validera!?

Ta kontakt med handläggaren för komvuxärenden för att få veta mer.


--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

För mer information, kontakta gärna handläggare för komvuxärenden, Ida Johansson
Tfn 0381-66 11 67, E-post  ida.l.johansson@ydre.se

Du kan också ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på respektive studieort.

Vill du söka till någon kurs eller utbildning inom vuxenutbildningen, använd den här Pdf, 333.2 kB. blanketten!


Text

Senaste publiceringsdatum: 2022-04-21

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen