Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.


Resebidrag för– högskole – universitets - studier

Regler för resebidrag:

Regler för beviljande av resebidrag för kollektivtrafikresor för högskole/universitetsstuderande.

 För att vara berättigad till resebidrag gäller att man:

  • Ska vara boende och folkbokförd i Ydre kommun
  • Bedriver högskole/universitetsstudier på heltid (30 poäng/termin)
  • Dagpendlar till högskoleorten

Resebidraget gäller för halva biljettpriset och beviljas för resor under tiden 15 augusti till 15 juni samt under högst åtta terminer per individ. Inom Östgötatrafiken finns möjlighet att köpa årskort innebärande att man betalar för nio månader men kortet gäller för 12 månader. Studerande som väljer att köpa årskort får ersättning med 50 procent av vad årskortet kostar.

Resebidraget avser studenter som dagpendlar till högskoleorten, resebidrag för hemresor

vid veckopendling godtas därför inte. En bedömning görs också av vad som anses vara rimligt

avstånd för pendling. Exempelvis är Jönköping och Linköping samt även Växjö högskole/universitetsorter som uppfyller kravet.

Resebidrag beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, komvux eller

Folkhögskolekurser etc.

För att bli beviljad resebidrag för kollektivtrafikresor måste man fylla i en ansökningsblankett.

För att intyga att man studerar på Högskola/universitet krävs ett underskrivet registreringsintyg från den

institution där man studerar varav det framgår att studierna bedrivs på heltid samt terminens

längd. Vidare gäller att studieresultatet ska uppfylla reglerna för CSN (Centrala studiestödsnämnden) stöd för heltidsstudier. Utbetalning sker terminsvis i efterskott och blanketten tillsammans med intyg inlämnas efter varje termin tillsammans med kvitto på betalda biljetter/kort. Rabatten utbetalas således en gång per termin. Kontroll kommer att ske mot kommunens invånarregister för att säkerställa att sökanden är folkbokförd i kommunen.

Administration

Ansökningsblanketten tillsammans med de ovannämnda handlingarna insänds till Ydre kommun, Barn och utbildningsförvaltningen 57060 Ydre. Resebidrag betalas ut i juni och december månad.

Blankett att skriva ut och fylla i och skicka in hittar du här... Pdf, 239.1 kB.


Senaste publiceringsdatum: 2017-09-04

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen