Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klagomål och synpunkter

Du är alltid välkommen att lämna synpunkter och klagomål som gäller vår verksamhet inom utbildningsområdet. Det ger oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

  1. Prata först med personal på förskolan eller skolan. Om du inte tycker att du får gehör för dina synpunkter/klagomål går du vidare till nästa steg.
  2. Prata med förskolechefen eller rektorn om ditt problem.
  3. Om du anser att problemet kvarstår eller du anser att förskolan eller skolan har brustit i sitt ansvar kan du lämna in ett skriftligt klagomål till kommunen via kommunens centrala synpunktshantering. Du använder dig av formuläret på vår webbplats, "Synpunkter om Ydre".

Det skriftliga klagomålet blir allmän handling och registreras. Det innebär att vem som helst kan begära att få läsa handlingen, men innehåller det känsliga uppgifter kommer vi att göra en sekretessprövning.

Du kommer att få en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt skriftliga klagomål. Om du lämnar in klagomål anonymt kommer vi inte kunna skicka bekräftelse eller lämna svar.

Ditt klagomål utreds skyndsamt.

 Att göra en anmälan till Skolinspektionen
Om du anser att kommunen inte har följt gällande regler och lagar kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. 

Att överklaga till skolväsendets överklagandenämnd
Om du anser att ett beslut i en skolfråga är felaktigt, till exempel ett beslut av rektorn om vilken typ av särskilt stöd en elev ska få, kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd. Det är en myndighet, vars uppgift är att pröva beslut som rör förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom det offentliga skolväsendet. Skolväsendets överklagandenämnd kan ändra ett beslut, upphäva det eller avslå en överklagan. Skolväsendets överklagandenämnds beslut går inte att överklaga.

Skicka först överklagandet till den som fattat beslutet, inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd. Skälet till detta är att den som har fattat beslutet ska få chans att ändra det utifrån dina synpunkter. Överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten (till exempel rektorn) inom tre veckor från att du fått beslutet.
Om den som fattat beslutet avser att inte ändra det skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Den centrala förvaltningen sköter detta.

Vilka beslut kan överklagas?
Vilka beslut som kan överklagas finner du på överklagandenämndens webbplats

Vem kan överklaga?
I princip är det bara eleven eller dennes vårdnadshavare som får överklaga beslutet.

Hur ska överklagan se ut?
På Skolväsendets överklagandenämnd hittar du instruktioner om hur överklagandet ska se ut.

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-02

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen