Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PRAO

Syfte med prao


Sedan 2018 är det lagstadgat med minst 10 dagars prao under åk 8 och 9 (skollagen kapitel 10 §8a).
I Ydre används verktyget www.tillarbetslivet.nu för praoverksamheten.

PRAO är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet. Under PRAO:n flyttas skolan till en arbetsplats och i stället för en lärare har eleven handledare och arbetskamrater.

PRAO:n är en viktig del i elevens studie och yrkesorientering och syftet är att han/hon ska få se hur det går till på olika arbetsplatser samt få erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Förberedelser inför PRAO:n görs i undervisningen i skolan så att eleven är bra förberedd med frågor när han/hon kommer till "sitt" företag.
 
Det har visat sig att genom att ta PRAO på allvar så har detta starkt bidragit till att underlätta elevens gymnasieval.
 
PRAO verksamheten gör det möjligt för eleverna
att få kontakt med arbetslivets villkor och krav
att få se arbetsplatser man inte tänkt på. Vidga sitt perspektiv
att få vuxna förebilder
att upptäcka sina intressen och anlag
att upptäcka hur den teori de lärt i skolan används praktiskt
att se om egna funderingar om arbete stämmer med verkligheten
att eleven ska få kunskap om nya arbetsformer som ständigt utvecklas på arbetsplatserna
att ge eleven ökad insikt om sig själv och sina möjligheter/begränsningar

Samverkan Skola - Arbetsliv

Samarbete mellan skolan och arbetslivet är nödvändigt för att få en god kvalité i utbildningen. En del i detta samarbete är att låta eleverna göra praktik på olika arbetsplatser. Det kan också vara att göra studiebesök eller få besök i skolan från företag och arbetsplatser. Här kan elever och lärare få information om företag och arbetsplatser som erbjuder praktikplatser och andra samarbetsformer. Även du som arbetsgivare har många fördelar av denna kontakt. Du får en möjlighet att presentera Ditt företag och Din bransch. God PR skapas för verksamheten och det kan resultera i att elever väljer att utbilda sig inom Ditt yrkesområde.

Om du är intresserad av att inleda ett samarbete med skolan så går det bra att göra en intrsseanmälan direkt på webbsidan; www.tillarbetslivet.nu eller genom att ta kontakt med Ydres SYV.

Praoperioder för läsåret 21/22

Ydre samverkar med de två grundskolorna i Tranås, Junkaremålen och Ängaryd, när det gäller anskaffning och organisation av praoperioderna och därmed ökar möjligheterna får Ydres elever att även kunna vara på arbetsplatser i tex Tranås.
Praoperioderna varierar men för läsåret 21/22 är det följande veckor

v.38 - mån-fre - ÅK 9

v.39 - ons-fre - Åk 8

vt22 prel v. 16 - Åk 8

För frågor eller vill ha allmän information om Ydres prao, kontakta studievägledare Ida Johansson,
ida.l.johansson@ydre.se eller 0381-661167.

Senaste publiceringsdatum: 2021-11-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen