Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Modersmålsundervisning

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan och grundsärsärskolan. Eleverna får betyg i ämnet från årskurs 6. Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Att läsa modersmål är frivilligt.

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens identitet och göra jämförelser mellan Sverige och modersmålslandet både vad gäller språk och kultur.

Enligt skollagen är huvudmannen, Ydre kommun, skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever önskar det och om det finns en lämplig lärare. För minoritetsspråk är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst en elev önskar det och det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning Pdf, 420.6 kB.

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen