Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter

Avgiftsnivåer för maxata 2022

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 52 410 kr.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektiven en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Fritidshem/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

1 048 kr

Barn 2

1%

524 kr

Barn 3

1%

524 kr


Skollovsplats
Avgiften för skollovsplats är 75 kr per dag och barn.

Senaste publiceringsdatum: 2022-01-04

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen