Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygghetsplan för Asby fritidshem

Trygghetsplanen är ett samlat begrepp för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Den syftar till att främja barn och elevers lika rättigheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen