Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritidshem

Fritidshem finns i Asby, Hestra, Rydsnäs och Österbymo.

Fritidshemsplats erbjuds barn från 6-12 års ålder.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. Vi ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken.

Ansökan om fritidsplats sker via E-tjänst.

Önskar ni Skollovsplats - meddela skoladministratören 0381-661256 senast 1 månad innan bytet ska ske. Det innebär att den ordinarie fritidshemsplatsen inte ska sägas upp.

Fritidshemmens verksamhet bedrivs utifrån - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-11.

Fritidshemmets uppdrag:

Fritidshemspersonalen arbetar efter "Allmänna råd och kommenterer" som är ett styrdokument från skolverket. Det utgår från skollagen, läroplanen och FN:s barnkonvention. I de allmänna råden anges fritidshemmens uppgift, förutsättningar och utgångspunkter för arbetet. I styrdokumentet framgår att fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshemmet ska ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära genom att tex erbjuda lek, skapande verksamhet, rörelse och utevistelse. Fritidshemmet är en viktig pedagogisk arena för barn att lära sig att respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheten av att kompromissa. På fritids läggs tyngden på social kompetens, identitetsutveckling och känslomässig utveckling men man arbetar även med svenska. matte och de andra skolämnena i fritisdverksamheten.

Samverkan med barnens föräldrar/vårdnadshavare sker vid lämning, hämtning, information via månadsbrev, e-post och enkäter, föräldramöten, föräldraråd, drop-in fika och familjekvällar.

Föräldrar/vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka verksamheten!

Tänk på att lämning och hämtning av ditt barn ger ett bra tillfälle att utbyta infomation med personalen.

Senaste publiceringsdatum: 2020-11-16

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen