Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola

I Ydre finns det fyra förskolor.

Förskolorna finns på fyra orter i kommunen: Österbymo, Asby, Hestra och Rydsnäs.

Förskolan i Österbymo består av fyra avdelningar, Rydsnäs,  Hestra och Asby  förskolor består av två avdelningar vardera. Personalen är förskollärare och barnskötare. Vi som arbetar i förskolan vill ge barnen en positiv och lärorik tid med mycket stimulerande lek. Som pedagogiskt utbildade ser vi till barnens behov av bland annat bra utemiljö, god språkstimulans och tillvaratar varje barns egenskaper och färdigheter.

Vi ger barnen god omvårdnad och vi vill i möjligaste mån tillgodose föräldrarnas behov av omsorgstid. Vi vill ge barnen: "En trygg och glädjefylld barndom med rolig förskoletid värd att minnas".

Förskolans verksamhet bedrivs utifrån - Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Målen för förskolan utifrån läroplan:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • förståelse för att alla människor nar lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Senaste publiceringsdatum: 2021-11-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen