Hem

Barn och utbildning

I Ydre kommun finns två grundskolor i kommunal regi. Dessa är belägna i Österbymo och i Hestra. Vi har även fyra förskolor i Österbymo, Hestra, Asby och Rydsnäs. Här finns även fritidshem.

Ydre kommun har ingen egen gymnasieskola. Denna bedrivs i samarbete med andra kommuner på Höglandet. De flesta eleverna går i Eksjö och Tranås kommuner.

Informationshäfte - Skolavslutning vt-18 och Läsåret 2018-19

Här nedan finns information från skolledningen som har skickats hem till vårdnadshavare med flera.

Där finns tider om årets skolavslutningar, och information inför nästa läsår om t ex läsårstider, bussinformation, schemaramar (hemskjutsar), nationella prov, ansökningsblanket om skolskjuts mellan fritidshem och skola ht18 mm.
(Klicka på nedanstående länk!)

/Skolledningen

Information - Hestra- och Ydreskolan, skolavslutningar vt-18 och inför Läsåret 2018-19PDF


 

Information om E-tjänst för Förskola och Fritidshem

​Se information i länken nedan!
Information - E-tjänst för Förskola och FritidshemPDF


Information om nytt IT-system till grundskolan F-9 i Ydre

Ydre kommun har tillsammans med några grannkommuner gjort en upphandling om ett nytt IT-system för grundskolan. Ydreskolan och Hestraskolan kommer fr.o.m. vårterminen 2017 sköta all frånvarohantering och allt som handlar om elevens lärande i det nya systemet.

Till hösten 2017 kommer alla bitar vara på plats och då skall även inloggningsförfarandet som vårdnadshavare gå smidigt via Bank-ID och de olika delsystemen automatiskt uppdatera och skicka information mellan sig.

Innan alla bitar är på plats så kommer man som vårdnadshavare att behöva logga in i två olika system. Skola24 heter programmet som administrerar frånvaron och det andra programmet där omdömen med mera skrivs heter IST-lärande.

För mer information, se flik "Förskoleklass och grundskola" och "Sjukanmälan av elev / Frånvaro" i vänsterspalten! 

Se även information i fliken "IST-Lärande / Skola24"

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-11

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen