Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Försäljning av folköl, tobak, nikotinläkemedel samt receptfria läkemedel

Försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel regleras enligt lag. Näringsidkare som säljer något/några av dessa måste anmäla försäljningen till kommun. Kommunen utför sedan tillsyn av försäljningen och tar ut tillsynsavgifter för detta.

Försäljning av receptfria läkemedel regleras enligt lag och försäljning meddelas av försäljningsstället till Läkemedelsverket. Tillsyn av försäljningen åligger kommunen som tar ut en tillsynsavgift för detta.


Kontaktperson:
Monika Charlez, alkoholhandläggare
Telefon 076-821 90 10
E-post monika.charlez@kinda.se


Folköl

Enligt alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl anmäla verksamheten hos den kommun där försäljning sker. Den som bedriver detaljhandel med folköl ska också utöva egentillsyn över försäljningen och för det ska det finnas ett lämpligt program. Program för egentillsyn bör bifogas  anmälan.

Öl får inte säljas

  •   till personer under 18 år
  •   till berusade personer
  •   om man misstänker langning


Tobak

Enligt den från 1 juli 2002 gällande tobakslagen skall den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker.

Anmälningsskyldigheten gäller även vid tobaksförsäljning i automat. Anmälan skall göras till socialförvaltningen senast när försäljningen påbörjas.

Tobaksvaror får

  •   endast säljas till personer fyllda 18 år
  •   inte säljas om man misstänker langning


Senaste publiceringsdatum: 2017-11-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen