Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Serveringstillstånd

Det övergripande målet för svensk alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet skall nås genom insatser för att minska den totala dryckeskonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende.

Alkohollagen finns för att skydda allmänheten gentemot alkoholens skador. Att sälja/servera alkoholdrycker är en social ansvarsfull uppgift. De krav som skall uppfyllas regleras i alkohollagen. Alkohollagen hittar du här.

Kommunen är skyldig att göra tillsyn av alkohol- och serveringstillstånd enligt alkohollagen. För tillsynen tar kommunen ut en tillsynsavgift. Kommunen tar även ut en avgift för att bevilja alkohol- och serveringstillstånd. Avgifterna beror bland annat på vilken typ av tillstånd som beviljas och vilken omsättning som alkoholserveringen genererar. Tillsynsavgifter tas även ut för tillsyn av tobaks-, nikotinläkemedels- och folkölsförsäljning samt vid föräljning av receptfria läkemedel.

Ansökningar om alkohol- och serveringstillstånd görs till kommunens alkoholhandläggare. Ansökan ska ske i god tid för att utredningen ska hinna genomföras.

Riktlinjer för serveringstillstånd, avgifter för handläggning samt blanketter finner du nere till vänster på sidan.

Senaste publiceringsdatum: 2017-11-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen