Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Offentlig tillställning

- tillstånd för danstillställning, tivoli, marknad m.m.

Definition och förklaring av 3 § 2 kap. ordningslagen
3 § Med offentlig tillställning enligt denna lag avses 1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, 2. danstillställningar, 3. tivolinöjen och festtåg, 4. marknader och mässor, samt 5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar. För att en tillställning skall anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.
_____________________________________________________
 
Ansökan ska lämnas in senast 4 veckor i förväg.
Ansökningsblankett rekvireras från Polisen på telefon 114 14, eller via Polisens hemsida.
För information om kostnad och inbetalning kan du läsa på Polisens hemsida.

Ansökan skickas till Polisen, Box 41, 590 40 KISA, eller lämnas hos Polisen, Stora Torget 5 A, Kisa.

Tänk på att andra tillstånd kan behövas om du t.ex. ska servera mat eller alkoholdrycker. För att reda ut om några andra större arrangemang eller årligen återkommande aktiviteter är planerade på den plats du vill låna, bör du i dessa fall kontakta kommunen innan du gör din ansökan hos polisen.

Senaste publiceringsdatum: 2014-05-12

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen