Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd och bidrag för utveckling

Vinnova - två nya utlysningar tilll små och medelstora företag; Innovativa Startups & Innovationsprojekt
i företag. I båda utlysningarna kan företag söka finansiering. Den ena riktar sig till Startups och den andra till mer etablerade företag. Innovativa startups öppnar den 19 juni 2017. Sista ansökningsdag är den 4 september 2017 kl. 14.00. Innovationsprojekt i företag:  Sista ansökningsdag är den 5 september 2017 kl. 14.00. Läs mer på Vinnovas hemsida > hitta rätt finasiering

Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen i pdf format hittar du härPDF

​ALMI erbjuder affärsutvecklingscheck för internationalisering
Checken på upp till 250.000 kronor riktar sig till små företag med 2-49 anställda och med minst tre miljoner i omsättning som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda sin internationella marknad ytterligare. Läs mer här.

Mikrobidrag
Mikrobidrag för investeringar i små företag går att söka via Region Östergötland.
Stödet kan sökas av företag på landsbygden och maximalt stödbelopp är 30.000 kr.
Läs mer här.

Landsbygdsprogrammet
Företagsstöd och projektstöd finns att söka inom det svenska landsbygdsprogrammet. 

Länsstyrelsen i Östergötland har sammanställt information om Landsbygdsprogrammet i sitt magasin "Grödan".
Läs mer här.PDF

Länk till Jordbruksverket.
Länk till Länsstyrelsen Östergötland.
Länk till Regional handlingsplan för ÖstergötlandPDF som beskriver prioriteringar och stödmöjligheter.

East Sweden Tillväxtkapital matchar möjligheter med investerare
East Sweden Tillväxtkapital har ett nätverk av affärsänglar och investerare och fungerar som en arena där investeringsmöjligheter matchas mot investerare. Målet är att öka tillväxten i regionen. Läs mer här.

Sök klimatinvesteringsstöd
Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från klimatinvesteringsstödet! Genom smarta och innovativa lösningar kan vi minska utsläppen och gå mot ett mer klimatsmart samhälle. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Alla förutom privatpersoner kan söka medel. Du söker medel genom att skicka in din ansökan till din länsstyrelse. Vidare instruktioner finns på naturvardsverket.se. Läs mer härPDF . Länsstyrelsens information finns härPDF .

Energieffektivisering och förnybar energi Energikontoret Östra Götaland har tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Energiriket tagit fram en kortfattad skrift om aktuella projekt och stöd rörande energieffektivisering och förnybar energi kopplat till små och medelstora företag . Läs mer härPDF

Landsbygdsutvecklingsprojekt genom Sommenbygd-Vätterstrand
I Sommenbygd-Vätterstrand samverkar kommunerna Aneby, Boxholm, Jönköping (församlingarna Visingsö, Gränna, Lekeryd, Skärstad/Ölmstad samt Hakarps landsbygd), Kinda, Tranås, Ydre och Ödeshög för att utveckla landsbygden.

Som ett led i arbetet erbjuds föreningar, organisationer, företag och privatpersoner att söka stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Har ni en idé kring en aktivitet ni vill genomföra eller marknadsföra, om ni vill göra en förstudie, pröva en ny idé, investera i eller bygga någonting är ni välkomna med er ansökan.

Mer detaljerad information och ansökningsblanketter finns på Sommenbygd-Vätterstrands hemsida sommenbygd.nu

Vill ni bolla er projektidé eller har frågor om hur ansökan går till är ni välkomna att kontakta Ydre kommuns kontaktperson Lisa Boyero-Lindström 0381-66 12 47 eller lisa.boyero-lindstrom@ydre.se

Senaste publiceringsdatum: 2017-08-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen