Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd och bidrag för utveckling

Mikrobidrag
Mikrobidrag för investeringar i små företag går att söka via Region Östergötland.
Stödet kan sökas av företag på landsbygden och maximalt stödbelopp är 30.000 kr.
Läs mer här.

Vinnova - Vinnova bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga för hållbar tillväxt. Det gör de främst genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Läs mer om finasiering på Vinnovas hemsida vinnova.se

​ALMI invest
Aktiva investerare i startups. Läs mer här

Landsbygdsprogrammet
Det finns flera olika stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Det finns företags- och projektstöd. Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler. Det finns också fler stöd som startstöd, stöd till samarbeten, stöd till bredband och miljöinvesteringar. Läs mer om aktuella stöd här

Utlysningar från Jordbruksverket inom landsbygdsprogrammet En utlysning innebär att myndigheten på sin webbplats talar om inom vilket område och under vilken tidsperiod organisationer, företag och föreningar kan söka det aktuella stödet. Läs mer om aktuella utlysningar här

East Sweden Tillväxtkapital matchar möjligheter med investerare
East Sweden Tillväxtkapital har ett nätverk av affärsänglar och investerare och fungerar som en arena där investeringsmöjligheter matchas mot investerare. Målet är att öka tillväxten i regionen. Läs mer här.

Klimatinvesteringsstöd
Har du en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden. Läs mer här

Energieffektivisering och förnybar energi

Energikontoret Östra Götaland har tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Energiriket tagit fram en kortfattad skrift om aktuella projekt och stöd rörande energieffektivisering och förnybar energi kopplat till små och medelstora företag . Läs mer här Pdf, 330.1 kB.

Landsbygdsutvecklingsprojekt genom Sommenbygd-Vätterstrand
I Sommenbygd-Vätterstrand samverkar kommunerna Aneby, Boxholm, Jönköping (församlingarna Visingsö, Gränna, Lekeryd, Skärstad/Ölmstad samt Hakarps landsbygd), Tranås, Ydre och Ödeshög för att utveckla landsbygden. Som ett led i arbetet erbjuds föreningar, organisationer, företag och privatpersoner att söka stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Mer detaljerad information och ansökningsblanketter finns på Sommenbygd-Vätterstrands hemsida sommenbygd.nu

Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen i pdf format hittar du här Pdf, 1.2 MB.

Vill ni bolla er projektidé eller har frågor om hur ansökan går till är ni välkomna att kontakta Ydre kommuns kontaktperson Malin Hansson 0381-66 12 47 eller malin.hansson@ydre.se

Senaste publiceringsdatum: 2021-01-25

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen