Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbeta hos oss

Kommunens verksamhet

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Verksamheten handlar ytterst om att ge medborgarna service av hög kvalitet och att garantera en rättssäker och lika behandling i livets alla skeden. Du som medarbetare spelar en viktig roll för att det ska lyckas. Grunden för alla medarbetare i kommunen kan sammanfattas i orden helhetssyn, delaktighet, ansvarstagande och respekt.

Kommunen som arbetsgivare

Som arbetsgivare vill vi ge dig förutsättningar att trivas och göra ett bra jobb genom:

 • Vår organisationskultur präglas av småskalighetens fördelar, förnyelse, förändringsvilja och framtidstro.
 • Vår organisationskultur stimulerar och uppmärksammar medarbetarnas handlingskraft, initiativförmåga, kreativitet och vilja att göra det bästa för Ydres invånare.
 • Ledare med förmåga att sätta mål, delegera och följa upp resultat och som aktivt tar tillvara sina medarbetares motivation.
 • Förtroende för din vilja och förmåga att göra ett bra jobb och att bidra till en god arbetsmiljö.
 • Delaktighet och samverkan
 • Intressanta arbetsuppgifter och kompetensutveckling
 • En stimulerande och god arbetsmiljö
 • Att frågor och beslut så långt som möjligt hanteras av dem som själva är berörda.
 • Ledare som kan delegera till, kommunicera med, vägleda och stimulera medarbetarna.
 • Möjlighet att så långt som möjligt påverka din arbetstid.
 • Möjlighet till nya utmaningar
 • Försäkringar och företagshälsovård
 • Kollektivavtal
 • Friskvård

Jämställdhet och mångfald

Orättvisa hinder får inte finnas. På vår arbetsplats är det självklart att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Mångfald ser vi som en tillgång i kommunens verksamheter. Vi vill att det ska finnas människor med olika kön, etnisk och kulturell bakgrund och olika åldrar på alla nivåer i organisationen, eftersom det främjar utveckling och förnyelse.

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-21

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen