Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ydres Besöksnäringsstrategi

BAKGRUND

Hösten 2017 påbörjade vi en frågeställning kring besöksnäringen genom en workshop på kommunkontoret. Den mynnade ut i ett behov av att kartlägga besöksnäringen i Ydre ytterligare och utifrån det ta fram en besöksnäringsstrategi. Vi tog utgångspunkt i Östergötlands gemensamma strategi och tillsammans med näringsliv, föreningar och invånare inledde Ydre ett stort och viktigt arbete – att ta fram en strategi för hur vi ska fortsätta att utveckla besöksnäringen och stärka vår attraktionskraft för besökare. Arbetet med  att ta fram en besöksnäringsstratgin är projektfinasierat av Ydre kommun (50%) och Länsstyrelsen Östergötland (50%).

Ydre Kommun har de grafiska elementen som Du som Näringsidkare fritt kan bruka.

 

Vi vill så gärna att materialet vi tagit fram saka användas av dig som verkar i Ydre!

<<<<<< Hämta materialet här i vänsterspalten under Ydrebygdens Värdskapsstrategi!Senaste publiceringsdatum: 2021-08-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen