Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ydrebygdens matproduktion

Ydrebygdens arbete för en ökad livsmedelsproduktion i Östergötland!

Handlingsplan för Östergötlands livsmedelsstrategi i Ydre

Handlingsplanen ägas av alla och ingen. Det är med andra ord inte ett politiskt eller kommunalt dokument utan ett samverkansdokument/ verktyg för alla er som vill vara med och samverka kring livsmedelsfrågorna. Underlaget till handlingsplanen har vuxit fram under workshops, samtal och gruppintervjuer av målgrupperna. Det finns därmed inga rätt eller fel i dokumentet utan ska ses som samanställning av de aktiviteter vi finner viktiga att arbeta med för att öka livsmedelsproduktionen.

Det ett finns dock ett politiskt uppdrag att kontinuerligt följa upp handlingsplanen i det kommunala arbetet med att främja näringslivet.

Den senast uppdaterade versionen av handlingsplanen (klicka här) Pdf, 1.6 MB.

Livsmedeslstratgi

Om du vill skriva ut handlingsplanen rekommenderar vi A3 för bästa läsbarhet.

HAR DU FRÅGOR, IDEER ELLER VILL ENGAGERA DIG I NÅGON AV AKTIVITETERNA? 

Varmt välkommen att kontakta: Malin Hansson Kommunikations- och näringslivsstrateg , Ydre kommun, Telefon: 072-6761237
E-post: malin.hansson@ydre.se

BAKGRUND

Under tidig vår 2017 analyserades Östergötlands livsmedelsstrategi av Ydre kommuns politiker och tjänstemän i samarbete med LRF i Ydre. Behovet av tid och resurser för att bryta ned strategin blev den avgörande faktorn för att ett politiskt beslut togs om att göra ett projekt som fokuserade på att skapa samarbete och engagemang kring en handlingsplan. Under 2017-2018 har därför ett projekt drivits genom finansiering till 50% av Länsstyrelsen Östergötland och 50% av Ydre kommun.

De fyra målområden med respektive områdesmål är hämtade ur Östergötlands livsmedelsstrategi. Projektets mål var att komma fram till en gemensam handlingsplan för målgrupperna för hur Östergötlands livsmedelsstrategi ska förverkligas i Ydre, dvs bryta ned strategin till konkreta handlingar.

Novell - En sensommardag i Ydre Pdf, 309.4 kB.

Slutrapport för projektet (klicka här) Pdf, 834.3 kB.

HANDLINGSPLANENS MÅLGRUPPER

Livsmedelsproducenter, månskensbönder/ hobbyjordbrukare, övriga aktörer i livsmedelskedjan, näringslivsföreningar i Ydre, kommunen (tjänstemän och politiker), Regionen Östergötland, invånare, utbildningssamordnare.

Senaste publiceringsdatum: 2021-08-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen