Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

AKTUELLT

 Vad som är på gång för dig som företagare hittar du under aktuellt i menyn till vänster.

Mamma med barn i famnen som ser ut över Ydrebygden

Ydre årets kommun i Östergötland 2021

Ydre blev utsedd till årets kommun på bygdegården i Skärkind som ligger mellan Linköping och Norrköping.

Vi lämnade in vår motivering för priset med följande text

Motivering till nominering, Årets kommun!

En liten landsbygdskommun som arbetar väldigt nära sina medborgare.

Genom att ha örat mot marken och lyssna in, att samarbeta och hitta lösningar i stort och smått, att kommunicera med invånarna.

Vårt moto är att alltid göra det lilla extra för medborgare, företagare och föreningar.

Vi marknadsför kommunen utåt som Östergötlands hemlighet vilket beskriver den mystik och det lugn som finns i en liten landsbygdskommun som består av mest skog och sjö. Vi vill jobba med besöksnäringen i balans med både näringsidkare, naturens resurser och ta hänsyn till invånarnas integritet.

Utvalda motiv för nomineringen:

 • Ydre kommun har använt de statliga extra medlen (sk coronapengar) till att betala dagligvarubutiker för att ordna med hemleveranser till alla, oavsett ålder och bostadsplats. Vi vill värna om en bra service och god tillgänglighet även att det kan vara långt till en butik.
 • Ydre kommun har tagit fram och arbetar med en livsmedelsstrategi i samverkan med näringsliv och civilsamhället. Ydre jobbar hårt för att upphandla närproducerande livsmedelsleverantörer att laga kvalitativ mat i skola och vård och omsorg. Vi kallar det Food for life!
 • Ydrebostäder AB som ägs av Ydre Kommun har byggt hyreslägenheter i det mest attraktiva strandnära området, Dalbylandet vid Sommen vilket är ett led i att skapa attraktiva bostadsområden för alla som inte bara ska locka de som har möjlighet att bygga egna villor med strandnära läge har Ydrebostäder AB och Ydre kommun möjliggjort och byggt 7 små lägenhetshus. Med flera boendeformer ökar möjligheten för alla att kunna bo i attraktiva områden som är strandnära.
 • Ydrebostäder AB har utvecklat ett hus där enbart ungdomar upp till 27 år får bo. Hyresnivån är rabatterad och uppsägningstiden är endast en månad. Det gör att ungdomar kan snabbare flytta hemifrån och skaffa sitt första boende och snabbt kunna flytta till nästa boende. Ungdomar behöver tid för att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera blir detta boende ett bra alternativ.
 • Ydre kommun har anställt en ungdomscoach som ska arbeta, skapa nätverk och samarbeten mot målgruppen 13-25 år. Sedan uppstarten 2017 har flera föreningar startat så som Ydre Skolidrottsförening, Ydre Ungdomsråd och Ydres Unga-kulturnätverk. Målet är att ge de unga människor plattformar och stärka deras självkänsla för att uppfylla sina idéer och det ser vi att vi lyckats med. Vi jobbar mycket med arrangörskap vilket är en bra "utbildning" för att lära sig allt från ide, planering, marknadsföring, hålla budget, söka sponsorer till genomförande och slutresultat. Vi har planer på att starta upp Ydres Unga-Idrottsnätverk, ett sätt att få nya generationer att involvera sig i föreningsarbete och ta plats. Sedan 2017 har vi haft samarbete med Sisu Östergötland och genom dem bla. startat upp det uppskattade SportisCamp. Dessutom är det ett sätt att hålla bygden vid liv
 • Ydre kommun erbjuder avgiftsfri sommarsimskola för att se till att alla får den möjligheten som är så viktig, just att lära sig simma!
 • Ydre kommun ordnar varje sommar ett Sportis Camp tillsammans med RF Sisu Östergötland. Vi låter arrangemanget vara avgiftsfritt och uppslutningen har varit fantastisk!
 • Ydre kommuns Bibliotek har ett nyfiket och galet roligt arbetssätt i läsfrämjande för barn och unga. Detta gör barnen delaktiga i kommunbibliotekets verksamhet genom ”Bibblans tidslinje” och följer dem med läspeppande insatser redan från att de är 6 månader. Bibliotekarierna klär gärna ut sig till exempelvis skogsrå eller alien och besöker Ydres fritidshem fullastade med lättlästa böcker och läsinspiration. Slutsatsen blir att kommunen lyckats fånga barn i tidig ålder och behållit deras intresse att besöka biblioteket upp i åldrarna.
 • Ydre kommun har ett särskilt kulturbidrag till unga 13-30 år, ”snabba cash” för att uppmuntra till att driva egna projekt och vara med och utveckla Ydres kulturliv. Argumentet är att man lär sig genom att göra! Ydre kommun stöttar unga kulturaktörer att genomföra sina egna projekt, från idé till ett publikt möte.
 • Ydre kommun har sänkt deltagaravgiften för Ydre kulturskola till hälften vilket även detta bidrag har gett kulturlivet en skjuts framåt.
 • Ydre kommun har 18% entreprenörer som vi är stolta över och som bidrar till arbetstillfällen och blomstrande näringsliv, kommunen försöker skapa nätverk som engagerar och utvecklar företagen. I en liten kommun är det lättare att få den personliga relationen mellan företag och kommun vilket är både roligt och gör att vi lättare kan stötta på rätt sätt. Detta gör även att vi kan hitta samarbeten mellan företagen och regionen i helhet, win win för alla.
 • Kommunen har helt tagit över ansvaret för Naturum 2020 och satsat på en uppdatering av utställningen och anställt en föreståndare.
 • Viktigt turistmål och viktigt informationscentrum när det gäller allt som rör sjön Sommen och läran om vår närmiljö/natur är såklart Naturum. Naturums huvudsyfte är att informera om och inspirera till vistelse kring och på sjön Sommen. Vi arbetar med naturguidning, kulturhistoria, miljöfrågor och turistinformation. Naturum är en stor turist attraktion i Ydre och ligger nästan i vattnet vid färjeläget på Torpön.

Vid pennan

Malin Hansson

Kommunikations- och Näringslivsstrateg

Senaste publiceringsdatum: 2022-01-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen