Aktuellt

Möjligheternas landsbygd, konferens i Tranås 7-8 oktober

Lokal Ekonomisk Analys (LEA) är ett praktiskt verktyg för landsbygdsutveckling som presenteras på den nationella landsbygdskonferensen i Tranås 7-8 oktober. Konferensen är kostnadsfri, arrangeras av Hela Sverige ska leva och Winnet, och alla som på något sätt är engagerade i landsbygdsutveckling är välkomna. Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism och Kyrkogårdsturism är ett par goda exempel som kommer att lyftas. Landsbygdsprogrammets möjligheter till finansiering presenteras också, bland mycket annat. Läs mer om konferensen härPDF.

Region Östergötlands rapport kring kollektivtrafik på landsbygden

Under våren höll Region Östergötland lokala medborgardialoger om kollektivtrafiken på landsbygden i länet. Läs rapporten härPDF.

Ungdomars och unga vuxnas möjligheter att försörja sig på landsbygden

I januari medverkade Ydre kommun i en konferens om ungdomars och unga vuxnas möjligheter att försörja sig på landsbygd och i skärgården. Konferensen anordnades inom ramen för projektet Egna Pengar, som Nordiska ministerrådet finansierade. Alla presentationer under konferensen filmades och kan ses på nätet.

Via youtubelänken nedan kan du klicka på en presentatörs namn och lyssna direkt på den personen och inte söka fram och tillbaka i en sammanhängande film på fem timmar. Till exempel kan du lyssna på bloggaren Jonna Jinton, entreprenören Benjamin Englund och coachen Lars Losvik.

Under själva YouTube-filmrutan hittar du en lista på presentatörerna. Klicka på VISA MER så kommer hela listan fram, och där kan du sedan klicka på din favorit och lyssna igen!

Så här inför hösten behöver vi goda exempel och förebilder som hjälper oss vidare.

https://www.youtube.com/watch?v=70zZjEh3fWg

Företagare i Ydre + student från Linköpings universitet = sant mervärde

Anlita en student för ett uppdrag, samtidigt som du knyter kontakt med framtidens medarbetare. Via sajten www.studentuppdrag.se kan du som företag / organisation få hjälp av studenter som behöver ha skarpa case under sin utbildningstid.

Det finns också en unik möjlighet att genom Internship-Programmet få hjälp av en student under valfritt antal veckor i sommar. Genom detta ges ni ett tillfälle att få hjälp med den löpande verksamheten eller stöd att genomföra branschkartläggning, marknadsundersökning, logistikprojekt och mycket annat, se härPDF.

Ge ungdomar inblick i arbetslivet och ditt yrke 

36 elever i årskurs 9 och 35 elever i årskurs 8 vill komma ut och se vad det innebär att jobba och vad just du gör i din yrkesutövning. I höst är det  vecka 40 som gäller för 9:orna och vecka 43 för 8:orna att komma ut på PRAO. Våren 2016 är 8:orna ute under vecka 14. Kan och vill du / ditt företag ta emot en PRAO-elev, en dag eller två, eller en hel vecka? Tanken med PRAO är att ge skolelever en inblick i olika yrkesområden och en upplevelse av hur det är på en arbetsplats. Kontakta Anders Sellgren på Ydreskolan och berätta om hur du kan ta emot en elev på PRAO. Anders finns på 0381-66 12 56 eller anders.sellgren@ydre.se  Du kan också lägga in dina uppgifter på www.tillarbetslivet.nu

Sommenbygd-Vätterstrand inte godkänt som LEADER-område

Jordbruksverket har tagit beslut om att godkänna 48 av 53 ansökningar om att bilda LEADER-områden. Ydre kommun som är del av Sommenbygd-Vätterstrand tillsammans med Kinda, Boxholm, Ödeshög, Aneby, Tranås och delar av Jönköpings kommun, har inte fått sin ansökan godkänd. Det innebär att det inte kommer att vara möjligt för föreningar och företag i samverkan, i ovan nämnda kommuner, att söka projektstöd genom LEADER under programperioden 2014-2020. Läs mer om Jordbruksverkets urval och beslut här.

Blogginlägg om vardagen för näringslivshandläggaren på Ydre kommun

Konferensen "250 möjligheter" har bett om inspel till diskussionen om urbanisering, attraktivitet och krympande kommuner. På konferensens blogg finns nu ett inlägg från näringslivshandläggaren på Ydre kommun. Se här.

Är du företagare inom besöksnäringen, gröna näringarna eller de kulturella och kreativa näringarna?

Almi erbjuder programmet "Affärsutveckling för landsbygdens näringar 2015" för företagare som vill utvecklas. Inom programmet finns möjlighet till individuell coacning och affärsutveckling i grupp. Läs mer om upplägg, pris och kontaktuppgifter härPDF.

Central Baltic

Östergötland är en av regionerna inom Interregsatsningen Central Baltic. Läs mer om möjligheterna till projekt inom satsningen här.

Digital samåkning

Möjligheten att samordna samåkning efterfrågas ofta. Nu finns en möljighet att gå ihop med arbetskamrater, grannar, vänner och träningskompisar och samordna samåkning genom www.skjutsgruppen.nu

Vill du medfinansiera Nyföretagarcentrum Ydre?

Under 2014 har vi testat att ha Nyföretagarcentrum i Ydre. Tack vare Tillväxtverket och satsningen på Ydre pilotkommun för serviceutveckling har en nyföretagarrådgivare funnits på plats i Ydre under Nyföretagarcentrum Linköpings paraply. Inför 2015 söker vi nu finansiärer för den fortsatta verksamheten.

Ydre kommun, Kinda-Ydre Sparbank, föreningen Ydre Näringsliv, Dekaltrim AB, Ydre-Grinden AB, Lundbergs Ekonomikontor, Länsförsäkringar Östgöta och Södra Skogsägarna har lovat att bidra, och fler finansiärer är välkomna. Som finansiär deltar man i styrning och uppföljning av verksamheten. Belopp att medfinansiera med är 5.000 kr, 10.000 kr respektive 25.000 kr.

Välkommen att kontakta Malin Gumaelius på Ydre kommun, telefon 0381-661254, eller Jenny Johansson på Nyföretagarcentrum Ydre. Jenny nås på telefon 070-382 63 66 och e-post jenny.johansson@nyforetagarcentrum.se

Se även www.nyforetagarcentrum.se

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Tillväxtverket och Livsmedelsverket har tagit fram en informationsbroschyr för dig som är livsmedelsföretagare. Där  kan du läsa om vilken rådgivning du kan få från kontrollmyndigheterna, dvs en inspektör från kommunen, länsstyrelsen eller Livsmedelsverket. Broschyren finns här.PDF 

Gula Skolan åter ett hantverkshus

NyföretagarCentrum Ydre står bakom att Gula Skolan åter igen blir ett hantverkshus. Fredagar kl 10-18 och lördagar kl 10-14 har Gula Skolan öppet för försäljning av lokala hantverk. Det är lokala hantverkare och verksamma inom Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) som har gått samman under namnet Ydrekompaniet för att sälja sina alster.   Läs mer på https://www.facebook.com/YdreKompaniet

Vill du bidra till de Östgötska företagens lönsamhet och tillväxt?

Vi söker mentorer till Almis uppskattade mentorprogram! Som mentor får du möjlighet att vara med att utveckla en adept i företagarrollen och dennes företag. Du får chansen att lära dig en ny bransch och att ta del av nya nätverk.

Många mentorer vittnar om ett givande mentorår. Uppdraget sker på ideell basis och handlar om att du, som mentor, delar med dig av dina kunskaper, erfarenheter och nätverk. Ett mentoruppdrag pågår under ett år och man träffar sin adept 1 g/mån ca. 2 timmar.

Låter det här intressant för dig eller kanske du känner någon som du tror skulle passa som mentor?

Läs mer härPDF eller gå in via http://almianmalan.se/mentor/anmalan-mentor/ och anmäl att du vill bli mentor.

Inventering av transportbehov vid evenemang

Behovet av persontransporter vid evenemang inom besöksnäringen har kartlagts som ett uppdrag inom Ydre Pilotkommun för serviceutveckling. Arbetet har utförts som examensarbete av Mikaela Johansson vid YH-utbildningen Hållbar Kulturturism och Marknadsföring vid Campus Lidköping.

Rapporten Inventering av transportbehov och nya möjligheter finns här.PDF

Företagsjouren på plats i Östergötland

Företagsjouren är en neutral samtalspartner med tystnadsplikt och sekretess som finns till för företag i svårigheter. Att hjälpa företagare och rädda arbetstillfällen är verksamhetens syfte. Du som är företagare och som vill ha hjälp från Företagsjouren kan ta kontakt direkt eller via kommunens näringslivshandläggare. Företagsjouren ingår i Region Östergötlands regionala utvecklingsarbete. Läs mer härPDF.

Lokal att hyra i Ydre?

Har du eller ditt företag lokaler att hyra ut eller sälja? Det kan vara lokaler för handel, industri, kontor, lager eller andra företagsverksamheter. Eller är du i behov av lokaler eller mark för näringsverksamhet?

När vi får förfrågningar till kommunen om företagsetableringar och nystart av företag förmedlar vi gärna kontakter om lediga lokaler. Vi kan också lägga ut information om lediga lokaler här på vår hemsida.

Kontaktperson på Ydre kommun är Malin Gumaelius, näringslivshandläggare.

Ydre kommun på 68:e plats i Svenskt Näringslivs ranking 2014

Svenskt Näringsliv genomför varje år en företagarenkät där företagare får svara på frågor kring hur man upplever företagsklimatet i den egna kommunen. I rankingen ingår även en del statistik från SCB. I den senaste rankingen som publicerades den 6 maj 2014 var Ydres placering 68:e plats i landet (-30 sedan förra året). Sett ur ett länsperspektiv ligger Ydre kommun som nummer tre i Östergötland. Tillgång till kompetent arbetskraft var den variabel där Ydre kommun sjönk mest i jämförelse med förra årets ranking.

Se mer om rankingen här

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp