Aktuellt

Digital samåkning

Möjligheten att samordna samåkning efterfrågas ofta. Nu finns en möljighet att gå ihop med arbetskamrater, grannar, vänner och träningskompisar och samordna samåkning genom www.skjutsgruppen.nu

Värdshuset

Torsdagen den 15 januari presenterade FC Vin & Event AB resultatet av den förstudie som har gjorts gällande möljigheter att driva resturang- och hotellverksamhet i värdshuset. Om du vill du veta mer om förslaget som presenterades eller anmäla ditt intresse finns kontaktuppgifter och blankett för intresseanmälan härPDF.

Vill du medfinansiera Nyföretagarcentrum Ydre?

Under 2014 har vi testat att ha Nyföretagarcentrum i Ydre. Tack vare Tillväxtverket och satsningen på Ydre pilotkommun för serviceutveckling har en nyföretagarrådgivare funnits på plats i Ydre under Nyföretagarcentrum Linköpings paraply. Inför 2015 söker vi nu finansiärer för den fortsatta verksamheten.

Ydre kommun, Kinda-Ydre Sparbank, föreningen Ydre Näringsliv och Dekaltrim AB har lovat att bidra, och fler finansiärer är välkomna. Som finansiär deltar man i styrning och uppföljning av verksamheten. Belopp att medfinansiera med är 5.000 kr, 10.000 kr respektive 25.000 kr.

Välkommen att kontakta Malin Gumaelius på Ydre kommun, telefon 0381-661254, eller Jenny Johansson på Nyföretagarcentrum Ydre. Jenny nås på telefon 070-382 63 66 och e-post jenny.johansson@nyforetagarcentrum.se

Se även www.nyforetagarcentrum.se/ydre

Stöd från Arvsfonden

Projektstöd och lokalstöd kan sökas från Arvsfonden. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, på deras egna villkor. Fyra projekt som Arvsfonden vill lyfta som goda exempel är Arvsfondens Guldkorn 2014. Läs mer om hur du söker stöd på www.arvsfonden.se och se filmen om guldkornen här.

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Tillväxtverket och Livsmedelsverket har tagit fram en informationsbroschyr för dig som är livsmedelsföretagare. Där  kan du läsa om vilken rådgivning du kan få från kontrollmyndigheterna, dvs en inspektör från kommunen, länsstyrelsen eller Livsmedelsverket. Broschyren finns härPDF

Gula Skolan åter ett hantverkshus

NyföretagarCentrum Ydre står bakom att Gula Skolan åter igen blir ett hantverkshus. Fredagar kl 10-17 och lördagar kl 10-13 har Gula Skolan öppet för försäljning av lokala hantverk. Det är lokala hantverkare och verksamma inom Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) som har gått samman under namnet Ydrekompaniet för att sälja sina alster.   Läs mer på https://www.facebook.com/YdreKompaniet

Vill du bidra till de Östgötska företagens lönsamhet och tillväxt?

Vi söker mentorer till Almis uppskattade mentorprogram! Som mentor får du möjlighet att vara med att utveckla en adept i företagarrollen och dennes företag. Du får chansen att lära dig en ny bransch och att ta del av nya nätverk.

Många mentorer vittnar om ett givande mentorår. Uppdraget sker på ideell basis och handlar om att du, som mentor, delar med dig av dina kunskaper, erfarenheter och nätverk. Ett mentoruppdrag pågår under ett år och man träffar sin adept 1 g/mån ca. 2 timmar.

Låter det här intressant för dig eller kanske du känner någon som du tror skulle passa som mentor?

Läs mer härPDF eller gå in via http://almianmalan.se/mentor/anmalan-mentor/ och anmäl att du vill bli mentor.

Nyheter om stöd från Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsnätverket informerar om att den 3 september öppnar den nya e-tjänsten hos Jordbruksverket för ansökan om företags- och projektstöd. Det svenska landsbygdsprogrammet är formellt ännu inte godkänt av EU-kommissionen men man börjar ändå ta in ansökningar.

Mer information från Landsbygdsnätverket finns här.

Inventering av transportbehov vid evenemang

Behovet av persontransporter vid evenemang inom besöksnäringen har kartlagts som ett uppdrag inom Ydre Pilotkommun för serviceutveckling. Arbetet har utförts som examensarbete av Mikaela Johansson vid YH-utbildningen Hållbar Kulturturism och Marknadsföring vid Campus Lidköping.

Rapporten Inventering av transportbehov och nya möjligheter finns härPDF.

Företagsjouren på plats i Östergötland

Företagsjouren är en neutral samtalspartner med tystnadsplikt och sekretess som finns till för företag i svårigheter. Att hjälpa företagare och rädda arbetstillfällen är verksamhetens syfte. Du som är företagare och som vill ha hjälp från Företagsjouren kan ta kontakt direkt eller via kommunens näringslivshandläggare. Företagsjouren ingår i Region Östergötlands regionala utvecklingsarbete. Du når företagsjouren via e-post till foretagsjouren@regionostergotland.se eller via telefon till Leif Erlandsson 010-103 65 38.

Lokal att hyra i Ydre?

Har du eller ditt företag lokaler att hyra ut eller sälja? Det kan vara lokaler för handel, industri, kontor, lager eller andra företagsverksamheter. Eller är du i behov av lokaler eller mark för näringsverksamhet?

När vi får förfrågningar till kommunen om företagsetableringar och nystart av företag förmedlar vi gärna kontakter om lediga lokaler. Vi kan också lägga ut information om lediga lokaler här på vår hemsida.

Kontaktperson på Ydre kommun är Malin Gumaelius, näringslivshandläggare.

Ydre kommun på 68:e plats i Svenskt Näringslivs ranking 2014

Svenskt Näringsliv genomför varje år en företagarenkät där företagare får svara på frågor kring hur man upplever företagsklimatet i den egna kommunen. I rankingen ingår även en del statistik från SCB. I den senaste rankingen som publicerades den 6 maj 2014 var Ydres placering 68:e plats i landet (-30 sedan förra året). Sett ur ett länsperspektiv ligger Ydre kommun som nummer tre i Östergötland. Tillgång till kompetent arbetskraft var den variabel där Ydre kommun sjönk mest i jämförelse med förra årets ranking.

Se mer om rankingen här

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp