Hem

Nämndorganisation

Kommunens nämndorganisation

 
Kommunen gjorde från den 1 januari 2003 en omfattande ändring av sin politiska organisation och administration. Från den 1 januari 2007 har ytterligare några ändringar gjorts.

 
De tidigare nämnderna Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden togs bort den 1 januari 2003.
    
Kommunstyrelsen och Valnämnden behålls då är de enda två nämnder som enligt särskild lagstiftning måste finnas och gör så naturligtvis också i Ydre.

 
Kommunstyrelsen ansvarar för driften av all kommunal verksamhet såsom till exempel barnomsorg, utbildning och äldrevård, kulturverksamhet, fritidsfrågor och miljövård. Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare.

 
Det finns också två myndighetsnämnder — Myndighetsnämnd för socialtjänst och skola samt Myndighetsnämnd för byggnation och miljö vilka skall besluta i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskild inom respektive område. Dessa nämnder har fem ledamöter och fem ersättare vardera.

Kommunstyrelsens utskott från och med den 1 januari 2010

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet är ett beredande organ inför kommunstyrelsens sammanträden samt har uppgiften som budgetberedning. Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare.

De fasta utskotten barn- och utbildningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, samt omsorgsutskottet tas bort från och med 2010-01-01. Tillfälliga utskott eller beredningar kan tillsättas för särskilda frågor.

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skall styra verksamheten med direktiv och mål.


 
Verksamheterna har ett tydligt resultat- och utförandeansvar samt befogenheter att inom ramen för de politiska direktiven besluta om detaljer i hur verksamheterna skall bedrivas. Verksamhetscheferna har ansvar för personalfrågor, ekonomi, utförande och verkställighet.
 
Taxor och avgifter, mål, riktlinjer och verksamhetsdirektiv samt budget för verksamheterna beslutas alltid av kommunfullmäktige eller i vissa fall av kommunstyrelsen.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Ydre Kommuns nämndorganisation från den 1 januari 2010.pdf 116 kB  2011-05-18 15.54
Senaste publiceringsdatum: 2014-05-11

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen