Hem

Förvaltningsorganisation

Det finns fyra förvaltningar som genomför kommunfullmäktiges beslut och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med barn- och utbildningsfrågor: skola och barnomsorg.  Förvaltningschef är Elsie Johansson.
 
Socialförvaltningen
Består av två enheter IFO-förvaltningen som arbetar med sociala frågor. Bland annat beviljar förvaltningen ekonomiskt bistånd, gör adoptionsutredningar och hjälper människor med missbruksproblem.  Förvaltningen ansvarar också för kommunens flyktingmottagning.
Äldre- och handikappomsorgen svarar för omsorgen av våra äldre och handikappade, samt boendestöd för psykiskt funktionshindrade. Förvaltningschef är Jörgen Bergström.
 
Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning. Den har bland annat hand om kommunens gemensamma och övergripande frågor så som ekonomi, information, personalfrågor och servar och stöttar också de förtroendevalda i besluts- och beredningsarbetet. Yttrande i förköpsärenden och lotteritillstånd kan du även få hjälp med här. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bidrag till föreningar och ser till att kulturen i Ydre lever. Även biblioteken tillhör denna förvaltning. Bibliotekschef är Elisabet Saxholm. Turism- och näringslivsfrågorna ingår också i denna förvaltning. Turismansvarig är Monica Kastensson och näringlivshandläggare är Malin Gumaelius. Förvaltningschef är Pär Fransson.
 
Tekniska kontoret
Tekniska förvaltningen driver kommunens alla kök på skolor och äldreboende. Städning och förvaltning av kommunens lokaler ingår också i verksamhetsområdet. Vidare svarar förvaltningen för trafikfrågor, utbyggnad av nya bostads- och industriområden samt försäljning av industri- och bostadstomter.
Förvaltningen svarar för vatten och avlopp i kommunens samhällen, och renhållning i hela kommunen. Fjärrvärme finns i Österbymo.

Miljö- och byggkontoret jobbar bland annat med hälso- och miljöfrågor. Det är också hit du vänder dig om du exempelvis vill söka bygglov, anmäla att du ska installera en värmepump eller ordna avlopp. Här görs också de översikts- och detaljplaner som bland annat styr markanvändningen i kommunen. Förvaltningen ansvarar också för kommunens kartmaterial.
Räddningstjänsten finns också under denna förvaltning.
Teknisk chef är Urban Tordsson.

Här nedan hittar du kommunens förvaltningsorganisation.

Kommunens förvaltningsorganisation 2014PDF

Senaste publiceringsdatum: 2014-05-11

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen