Hem

Kansli

Pär Fransson

Kommunchef

Ansvarar för den övergripande ledningen, planeringen och utvecklingen av kommunens verksamhet. Handhar kommunens juridiska frågor. Sekreterare i kommunfullmäktige och valnämnden. Föredragande i kommunstyrelsen. Borgerlig vigselförrättare. Näringslivsfrågor.

E-post: par.fransson@ydre.se

Telefonnummer: 0381-66 12 26, 070-548 67 12

Besöks-/postadress: Torget 6, 570 60 Ydre

Monica Kastensson

Kommunsekreterare

Beredning, föredragning och sekreterarskap för kommunstyrelsen och arbetsutskottet, brottsförebyggande rådet, samt för pensionärsrådet. Planeringsfrågor för kollektivtrafiken, befolkningsstatistik med mera

E-post: monica.kastensson@ydre.se

Telefonnummer: 0381-66 12 24, 070-302 07 50

Besöks-/postadress: Torget 6, 570 60 Ydre

Helena Eklöf

Handläggare

Handhar kommunstyrelsens diarium, ärendehantering, utskrift av kallelser och protokoll för förtroendemannaorganen. Lotterifrågor.

E-post: helena.eklof@ydre.se

Telefonnummer: 0381-66 12 27

Besöks-/postadress: Torget 6, 570 60 Ydre

Senaste publiceringsdatum: 2014-04-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen