Hem

Kansli

Marie Hillman

Kommunchef

Ansvarar för den övergripande kommunledningen, planeringen och utvecklingen av kommunens verksamheter

E-post: marie.hillman@ydre.se

Telefonnummer: 0381-66 12 13

Besöks-/postadress: Torget 4, 570 60 Ydre

Monica Kastensson

Kommunsekreterare

Beredning, föredragning och sekreterarskap för kommunstyrelsen, brottsförebyggande rådet och pensionärsrådet. Planeringsfrågor för kollektivtrafiken och turism

E-post: monica.kastensson@ydre.se

Telefonnummer: 0381-66 12 24, 070-302 07 50

Besöks-/postadress: Torget 4, 570 60 Ydre

Helena Eklöf

Handläggare

Registrator, ärendehantering, bidrag till föreningar,
uthyrning av gymnastiksalar, lotterifrågor

E-post: helena.eklof@ydre.se

Telefonnummer: 0381-66 12 27

Besöks-/postadress: Torget 4, 570 60 Ydre

Pär Fransson

Planeringssekreterare

Planeringsfrågor och statistik

E-post: par.fransson@ydre.se

Telefonnummer: 0381-66 12 26, 070-548 67 12

Besöks-/postadress: Torget 4, 570 60 Ydre

Senaste publiceringsdatum: 2014-04-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen