Hem

Vägnätet

Länsvägar


Ydre kommun trafikeras av två  större länsvägar.
  • Länsväg 131 Österbymo - Tranås
  • Länsväg 134 KIsa -Österbymo- Eksjö

Vägverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet. Därutöver finns det kommunala vägar, framförallt i tätorter, och enskilda vägar som sköts av enskilda väghållare. 

Vägverkets ansvar är uppdelat i driftområden och Ydre kommun tillhör två driftområden under Vägverket Sydöst:

  • Driftområde Eksjö 0381-611 611
  • Driftområde Kisa 0494-719 50

Läs mer om Vägverket www.vv.se

Gator


Kommunen är ansvarig för väghållningen i tätorterna. Ansvarig tjänsteman på kommunen är Leif-Åke Tollemark, driftchef  telefon 0381-66 12 29, mobiltelefon 070-325 03 18.

Kontaktperson


Peter Nordström, byggnadsinspektör nås på telefon 0381-66 12 33,
070-241 98 66 eller med e-post peter.nordstrom@ydre.se

Länsväg 131 Österbymo- Tranås

Senaste publiceringsdatum: 2012-11-20

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen