Hem

Ydre kommun har avtalat med ny byggentreprenör

Ydre kommun har avtalat med WB Wennerlund Bygg AB om övertagande av byggentreprenaderna för att färdigställa byggnationerna vid skolorna i Österbymo och Hestra

Ydre kommun har idag avtalat med WB Wennerlund Bygg AB om övertagande av byggentreprenaderna för att färdigställa byggnationerna vid skolorna i Österbymo och Hestra.

Färdigställandetid för byggnationerna redovisas senare.

Urban Tordsson
Teknisk chef

Senaste publiceringsdatum: 2017-12-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen