Hem

Stipendiater 2017

Ydre kommun gratulerar!

I samband med Nationaldagsfirandet på Ydregården i Österbymo delades följande stipendier ut:

Kulturstipendiet 2017 har tilldelats Ydre Kulturcentrum
Ydre Kulturcentrum har lyckats att:
- år från år engagera och entusiasmera nya barn, ungdomar och vuxna
- ta tillvara lokala talanger och tillsammans med professionella utövare stimulerat unga och äldres ambitioner och intresse för teater, dans och musik
- nu senast med musikalen Annie gjort känt för en stor publik vilken kraft och kvalitet som finns i Ydres kulturliv och med detta starkt bidragit till Ydres goda renommé som en bra kommun att bo, leva och verka”

Ledarstipendiet 2017 har tilldelats Ove Karlsson
”Med sitt mångåriga engagemang för Rydsnäs har Ove Karlssons insatser och ledarskap på många sätt varit avgörande föreningslivets utveckling och den sammanhållning som kännetecknar Västra Ryd”

Stipendium för berömvärd gärning  2017 har tilldelats Asby Föreläsningsförening
”Asby Föreläsningsförening har i 70 år skapat intresse hos och förmedlat kunskap till Ydres invånare inom allt från vetenskap till sedvänjor och dagligt liv. Föreningen har under intressanta ämnen samlat stora skaror besökare även i vår digitala och uppkopplade samtid och tydligt visat att föreläsningstraditionen är viktig som kunskaps- och kulturbärare för våra invånare och vår bygd”

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-12

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen