Hem

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2025

Inbjudan att lämna synpunkter

En av de största utmaningarna för Ydre är den demografiska utvecklingen. Ydre behöver de kommande göra stora insatser för att stimulera en befolkningsförändring som leder till en annan balans mellan åldersgrupperna. En sakta ökning av folkmängden med tyngdpunkten på yngre och yrkesverksamma behövs för att säkra Ydres framtid som en långsiktigt hållbar kommun. Möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är viktiga förutsättningar för att skapa ett Vd re som kan attrahera nya invånare och behålla de som redan bor här.

Enligt lag ska kommunen planera sin bostadsförsörjning så att förutsättningar skapas för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Idag råder brist på bostäder i kommunen.
Gruppen äldre kommer att öka och den utgör en heterogen grupp med olika behov av bostäder. Nyanlända behöver bostäder och ungdomar behöver etablera sig på bostads­ marknaden. Vissa grupper medborgare behöver särskilt stöd för att kunna få en bostads­ situation som uppfyller deras behov. Det kommunala bostadsbolaget är ett av verktygen för att uppnå målen. Ett annat är en aktiv samverkan både inom kommunen och externt för att uppnå målen.

Kommunen inbjuder nu medborgare, företag, föreningar och organisationer att samverka och delta i kommunens arbete med bostadsplaneringen.

Kommunen behöver era synpunkter på riktlinjerna, både hur målen ska formuleras och hur de ska kunna uppnås.

Vi deltar gärna på möten för att diskutera förslaget i sin helhet eller delar av det. Vi deltar i de grupper eller forum som vi gemensamt finner lämpliga.

Det vore särskilt värdefullt i arbetet om invånare går samman och bildar grupper för att utveckla egna ideer om det framtida boendet i Ydre.

Förslag
Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ydre kommunPDF

Riktlinjerna har tagits fram av Lotta Hedberg som i samrådet också är kommunens kontaktperson (tfn 076-006 88 78)

Kontaktpersoner
Riktlinjerna har tagits fram av Lotta Hedberg som i samrådet också är kommunens kontaktperson (tfn 076-006 88 78)
Urban Tordsson (0381-66 12 34) eller Pär Fransson (0381-66 12 26).

Synpunkter
Skriftliga synpunkter kan skickas till Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre eller på e-postadressen ydre.kommun@ydre.se

Vi behöver era synpunkter senast fredagen den 8 september 2017.

Välkommen med synpunkter, förslag och ideer!

Ydre Kommunstyrelse

 

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-12

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen