Hem

Kungörelse samråd om detaljplan för Torpa 1:1

Förslag till detaljplan för del av Torpa 1:1 har upprättats. Samråd om detaljplanen pågår 26 februari – 19 mars. Kommunen anordnar ett samrådsmöte torsdagen 8 mars klockan 18:00 i Torpa församlingshem (Torpa kyrkby)

Ett förslag till detaljplan för del av Torpa 1:1 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att reglera pågående markanvändning samt att möjliggöra ny bebyggelse i form av landsbygdsutveckling för bostadsändamål i ett attraktivt och strandnära läge intill sjön Sommen i enighet med Ydre kommuns översiktsplan från 2013. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet

Samråd om detaljplanen pågår under tiden 26 februari – 19 mars 2018.

Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo samt på kommunens hemsida www.ydre.se/boendemiljo/detaljplaner

Kommunen anordnar ett Samrådsmöte torsdagen 8 mars klockan 18:00 i Torpa församlingshem (Torpa kyrkby).

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 19 mars 2018 till Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre.


Frågor kring detaljplanen besvaras av
Sofia Ljungquist, Planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 80 69

eller Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, tel. 0703-02 07 61

Senaste publiceringsdatum: 2018-02-23

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen