Hem

Kungörelse samråd om detaljplan för del av Östra Hult 1:1 och detaljplan för del av Birka 1:1

Förslag till detaljplan för del av Östra Hult 1:1 och för del av Birka 1:1 har upprättats

Detaljplan för del av Östra Hult 1:1

Ett förslag till detaljplan för del av Östra Hult 1:1 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mindre turist- och konferensanläggning i kombination med bostadsändamål i strandnära läge invid sjön Sommen, med utgångspunkt från den befintliga gården på fastigheten. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planområdet är beläget vid Sommens sydvästra strand, cirka 7 kilometer från Hestra och 3,5 kilometer från Asby.

I enlighet med 5 kap. 11 § plan-och bygglagen ska kommunen samråda med de som berörs av planen.

Under samrådstiden 10 juli – 20 augusti finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo samt på kommunens hemsida www.ydre.se under fliken detaljplaner

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 20 augusti 2017 till Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre.

Frågor besvaras av Sofia Ljungquist, planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 80 69 eller Urban Tordsson, teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34

Detaljplan för del av Birka 1:1

Ett förslag till detaljplan för del av Birka 1:1 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i strandnära läge samt att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planområdet är beläget i Forsnäs.

I enlighet med 5 kap. 11 § plan-och bygglagen ska kommunen samråda med de som berörs av planen.

Under samrådstiden 10 juli – 20 augusti finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo samt på kommunens hemsida www.ydre.se under fliken detaljplaner

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 20 augusti 2017 till Ydre kommun, Kommunkontoret,
570 60 Ydre.

Frågor besvaras av Nicole Henriksdotter, Planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 80 71 eller Urban Tordsson, teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34

Senaste publiceringsdatum: 2017-07-12

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen