Hem

Kungörelse: Granskning av detaljplan för Torpa 1:1

Detaljplan för Torpa 1:1 finns nu tilllgänglig för granskning

Ett förslag till detaljplan för del av Torpa 1:1 har upprättats. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) under 2018-02-26 – 2018-03-19. De synpunkter som inkommit undersamrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer.

När samrådet är klart ska kommunen (enligt PBL 5 kap 18§) i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.

Under granskningstiden 15:e maj – 5:e juni 2018 finns detaljplanen tillgänglig påkommunkontoret och biblioteket i Österbymo. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på vår webbplats:
Länk till handlingarna

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 5 juni 2018 till

Ydre kommun,
Kommunkontoret
570 60 Ydre.

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-14

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen