Hem

VÄLKOMMEN TILL SOCIALTJÄNSTEN I YDRE KOMMUN

Socialförvaltningen skall i samarbete med andra samhällsorgan deltaga i förebyggande arbete, minska att sociala problem uppstår, ge ekonomisk rådgivning och garantera ekonomisk grundtrygghet till kommuninvånarna utifrån en given norm.

Vidare skall förvaltningen genom rådgivning och stöd till barn, ungdomar och vuxna, förbättra deras levnadsvillkor.

Vi handlägger frågor rörande:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldre- och handikappomsorg
  • LSS
  • Färdtjänst och parkeringstillstånd
  • Tillstånd för alkoholservering

Politisk ansvarig för verksamheten är kommunstyrelsen.

Ansvarig för myndighetsutövning är Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.
Ordförande är Christer Wiström (m) och vice ordförande är Robert Rydberg (s).

Socialchefen har övergripande ansvar för socialförvaltningens samtliga verksamheter, budget och bokslut.

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM RESER MED FÄRDTJÄNST

Öppettider, besökstider och telefontider
Socialkontoret

Måndag-tisdag och torsdag-fredag 10:00-12:00 Onsdag 12:00-14:00

Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 8.30 -- 09.30

 

Överförmyndaren
Till information om överförmyndaren

Senaste publiceringsdatum: 2017-06-12

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen