Hem

Färdtjänst

Handläggningen av färdtjänsttillstånd sköts av färdtjänsthandläggare Elisabeth Winqvist.

Telefontid: måndag och tisdag kl. 08:00-15:00

Telefon: 0381 - 66 12 17

Ansökningshandlingar skickas till:

Ydre kommun
Färdtjänsthandläggare
570 60 Ydre


Information om  länsfärdtjänsten

Från och med den 1 april 2015 gäller att Du som åker med länsfärdtjänst till orter i intilliggande län (Tranås resp Eksjö) åker länsfärdtjänst fram till Resecentrum (i Eksjö även till Höglandssjukhuset resp Stora torget).

Ska Du resa vidare från Resecentrum får Du själv betala för den sista sträckan enligt transportörens egen taxa.
Detta görs upp med taxibolaget vid bokning av resan.

Frågor besvaras av färdtjänsthandläggare Elisabeth Winqvist på tel 0381-66 12 17.

Ansökningar om riksfärdtjänst

”Ansökningar avseende riksfärdtjänst för tiden 18 december 2015 – 4 januari 2016 skall vara kommunen tillhanda senast den 16 november 2015.

Socialförvaltningen


Senaste publiceringsdatum: 2015-10-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen