Hem

Färdtjänst

Färdtjänst avser resa inom Ydre kommun. För dessa resor krävs ett beviljat färdtjänsttillstånd.

Du ansöker genom att skicka en skriftlig ansökan samt ett läkarintyg till Ydre kommun. Handläggning av ärende gällande färdtjänst sköts av färdtjänsthandläggare Karin Karlsson. Handläggningen kan ta upp till tre veckor.

Telefontid: måndag till torsdag kl. 08:00-15:00

Telefon: 0381 - 66 12 17

E-post: karin.karlsson@ydre.se

Ansökningshandlingar skickas till:
Ydre kommun
Färdtjänsthandläggare
570 60 Ydre

Ansökan om färdtjänstPDF

LäkarintygPDF

Du som har ett beviljat färdtjänsttillstånd bokar själv dina resor genom lokalt taxibolag.

 

Länsfärdtjänst

Länsfärdtjänst avser resa inom länet. I Ydre kommun gäller det också resor till Tranås respektive Eksjö. Länsfärdtjänst går till Resecentrum i Tranås och Eksjö, i Eksjö även till Höglandssjukhuset och Stora torget. Ska du resa vidare från Resecentrum får du själv betala för den sista sträckan enligt ordinarie taxa.  Detta görs upp med taxibolaget vid bokning av resan.

Resa med länsfärdtjänst bokas direkt via Östgötatrafikens beställningscentral 0771-71 10 20.

Mer information hittar du på Östgötatrafikens hemsida HÄR.

Frågor besvaras av Karin Karlsson.

 

Riksfärdtjänst

Ny ansökan ska lämnas in för varje enskild resa. Ansökan ska lämnas in till färdtjänsthandläggaren minst tre veckor innan önskat resdatum. Inför jul- och nyårshelg samt semesterperiod är handläggningsperioden längre.

Ansökan om riksfärdtjänst skickas till Karin Karlsson.

Ansökan om riksfärdtjänstPDF

Ansökningshandlingar skickas till:
Ydre kommun
Färdtjänsthandläggare
570 60 Ydre

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-19

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen