Hem

Färdtjänst

Handläggningen av färdtjänsttillstånd sköts av färdtjänsthandläggare Elisabeth Winqvist.

Telefontid: måndag och tisdag kl. 08:00-15:00

Telefon: 0381 - 66 12 17

Ansökningshandlingar skickas till:

Ydre kommun
Färdtjänsthandläggare
570 60 Ydre

Nyhet

Beställning av färdtjänstresa

Från och med den 2 juni 2014 kommer man vid beställning av färdtjänstresa hos Ydre taxi att bli direktkopplad till Taxibil Östergötland i Linköping.

Det är samma telefonnummerr som tidigare, 0381-601 70,  men nytt är att man vid beställning behöver ha sitt personnummer till hands eftersom det ska uppges vid beställningen av resan.

Det är mycket viktigt att ha med ett giltigt färdtjänstkort. Resenären kan annars bli nekad att resa.

Frågor besvaras av färdtjänsthandläggare, tel 0381-66 12 17 eller av Taxibil Östergötland, tel 0381-601 70.


Nyhet

Ansökan om riksfärdtjänst sommaren 2014

Ansökan om riksfärdtjänstresa under perioden 1/7 -10/8 2014 måste vara färdtjänsthandläggaren tillhanda senast den 13 juni 2014. Under övrig tid gäller som tidigare att ansökan måste vara inlämnad senast 14 dagar före avresan.

Frågor besvaras av färdtjänsthandläggare Elisabeth Winqvist på tel 0381-66 12 17.

Senaste publiceringsdatum: 2014-05-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen