Hem

Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
LSS ger personer med vissa funktionshinder laglig rätt till personlig assistans och en rad andra former av stöd och service. Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Stöd och service enligt LSS är en rättighet, vilket bland annat innebär att du kan överklaga till domstol om du anser att du inte får dina behov tillgodosedda.


Om du vill ha mer information om vår verksamhet är du välkommen att ringa till kommunens biståndshandläggare för LSS för mer information.

Senaste publiceringsdatum: 2017-02-20

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen