Hem

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgifter är att ge service åt den som på grund av ålder eller funktionshinder är i behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Hjälpens omfattning grundas på en bedömning av den enskildes behov och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare. Insatserna skall utformas i samråd med hjälptagaren och bygga på respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmanderätt. Inriktningen är att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hjälp och stöd från hemtjänsten kan bestå av:

  • Städ
  • Tvätt
  • Inköp
  • Personlig vård
  • Tillsyn
  • Avlösning
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Ledsagarservice

Hemtjänsten i Ydre utförs av personal i fem vårdlag samt kvällspatrull. Hemtjänsten har gemensam lokal i Österbymo. Hemtjänstpersonalen nås säkrast mellan 6.45-7.00 på telefon 0381-66 11 75 varje dag.  


Om du vill ha mer information om vår verksamhet är du välkommen att ringa till någon av oss.

T.f. Enhetschef för hemtjänsten
Helen Mattsson

Biståndshandläggare
Eva-Lotta Nilsson och Kristina Axelsson

Ansökan sker till kommunens biståndshandläggare, telefontid
mån - fre 8.30 - 9.30.

Senaste publiceringsdatum: 2016-06-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen