Hem

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgifter är att ge service åt den som på grund av ålder eller funktionshinder är i behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Hjälpens omfattning grundas på en bedömning av den enskildes behov och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare. Insatserna skall utformas i samråd med hjälptagaren och bygga på respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmanderätt. Inriktningen är att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hjälp och stöd från hemtjänsten kan bestå av:

  • Städ
  • Tvätt
  • Inköp
  • Personlig vård
  • Tillsyn
  • Avlösning
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Ledsagarservice

Hemtjänsten i Ydre utförs av personal i fem vårdlag samt kvällspatrull. Hemtjänsten har gemensam lokal i Österbymo. Hemtjänstpersonalen nås säkrast mellan 6.45-7.00 på telefon 070 - 302 07 73 varje dag.  


Om du vill ha mer information om vår verksamhet är du välkommen att ringa till någon av oss.

T.f. Enhetschef för hemtjänsten
Helen Mattsson

Biståndshandläggare
Eva-Lotta Nilsson och Kristina Axelsson

Ansökan sker till kommunens biståndshandläggare, telefontid
mån - fre 8.30 - 9.30.

Senaste publiceringsdatum: 2017-02-20

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen