Hem

Bredband

Ägande och drift   Ydre Kommun äger ett bredbandsnät inom kommunen. Nätet är sammankopplat med grannkommunernas bredbandsnät. Kommunalförbundet ITSAM bygger ut nätet på kommunens uppdrag, ansluter nya kunder samt sköter drift och förvaltning av nätet.

Bredbandsnätet består av stamnät som sammanbinder orter och anslutningspunkter samt av accessnät som ansluter abonnenterna. Stamsträckorna har byggts med kommunala, statliga och EU-medel samt anslutningsavgifter. Utbyggnad, underhåll och drift av nätet ska bekostas av anslutningsavgifter och månatliga nätavgifter.

Optisk fiber är den bästa, säkraste och mest långsiktiga lösningen för dagens behov av snabb kommunikation via Internet, telefoni och TV. Andra lösningar som t.ex. koppar, mobilt bredband och radiosignaler klarar inte framtidens krav på överföringshastigheter av stora mängder data. Fiberns kommersiella och tekniska livslängd beräknas till minst 40 år.

Från och med 2015 gäller nya bidragsregler för byggande av bredbandsnät. De nya reglerna kommer troligtvis innebära att Ydre kommun måste förändra anslutningsavgifterna och arbetssättet med att ansluta fastigheter. Fram tills beslut tas i frågan gäller det som står under rubriken ”Anslutning”.

Frågor om Ydre kommuns bredbandsnät handläggs av Glenn Gustafsson

Senaste publiceringsdatum: 2015-07-02

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen