Hem

Bredband

VÖKBY Bredband AB är ett kommunägt bolag som levererar bredbandstjänster inom bland annat Ydre kommun. Detta innebär att vi i många fall kan erbjuda bredband via fiber på såväl landsbygd som tätort.

VÖKBY Bredband AB bildades i oktober 2003. Bolagets uppgift är i första hand att förse boende och företag i de fem VÖKBY-kommunerna (Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholms och Ydre kommun) med bredbandstjänster i form av Internet, TV och telefoni. Bolaget säljer även tjänster till andra stadsnät.

För mer information besök VÖKBY Bredbands hemsida. Länk till hemsidan hittar du här till höger. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Utbyggnad
Under 2011-2012 har en stamsträcka slutförts i Ydre kommun. Sträckan är från Hestra till Rydsnäs. Denna utbyggnation har varit möjlig genom medel från EU´s Jordbruksfond för landsbygdsutveckling, Post- och Telestyrelsen samt kommunal medfinansiering.

Pågående arbeten
Under 2013 kommer information om nya sträckningar för utbyggnad av bredband via fiber att läggas ut här.

Olägenheter för fastighetsägare
Arbetet med schaktningar kan föra med sig vissa olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed sträckan när infarter och tomter mm passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs till befintligt skick efter utfört arbete.

Schaktning på privat mark
I vissa fall kommer även schaktning att behöva utföras på privat mark. Kommunen kommer då att kontakt berörda markägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren. Då utfaller även en schablonersättning.

Anslutning
Anslutningskostnaden är 4 995 kronor.

Så här ansluter du dig

När stamnätet av bredband är klart kan boende i närheten ansluta sin fastighet. Detta görs i Byalagskoncept. Denna modell innebär att boende i ett närområde går samman i s.k. byalag och själva genomför grävning för nedläggning av kanalisation för fiber mellan stamnätet och den egna fastigheten. Kommunen, som äger hela nätet, tillhandahåller material upp till 200 meter från stamnätet för förbindelsen och övervakar att installationen genomförs på rätt sätt. Kostnad för material utöver 200 meter är cirka 47 kronor per meter inklusive moms.

Fördelar med fiber

Bredband - Fördelar med fiber

Så här gör du Här finns en instruktion för hur du som fastighetsägare kan ansluta din fastighet till bredband: Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutningPDF(PDF Grävanvisning) Du behöver även dessa dokument; Beställning Fiberanslutning(PDF Fiberavtal) LedningsrättsavtalPDF (PDF Ledningsrättsavtal)

Båda blanketterna skickas till denna adress:

Kommunalförbundet ITSAM Att. Birgitta Johansson Storgatan 36 A 590 36 Kisa

Kontaktpersoner för frågor och ytterligare information:

Anette Blomqvist, projektsamordnare
0494-197 27
anette.blomqvist@itsam.se

Benny Dahlqvist, projektör
073-986 40 84
http://mailto:benny.dahlqvist@infracomab.se

Torbjörn Forman, VÖKBY Bredband AB
0142-680 602
http://mailto:torbjorn.forsman@vokby.se

Birgitta Johansson, assistent
0494-197 47
mailto:birgitta.johansson@itsam.se

Byalag kan få stöd till Bredband

Nu finns möjlighet till bidrag för byalag i samband med anslutning till bredbandet. Klicka på länken för blankett här

Frågor om detta bidrag besvaras av Länsstyrelsen Östergötlands kontaktpersoner:

Mikael Sleman, 013-19 61 31 Jonas Jernberg, 013-19 64 91

"Länk till Jordbruks- och landsbygdsutveckling"

http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.htm

Kartor

Klicka på bilden för större format

Hestra-Mårdstorp

Klicka på bilden för större format

Mårsdtorp- Sjundemåla

Klicka på bilden för större format

Sjundemåla-Rakstorp

Klicka på bilden för större format

Rakstorp-Baggebo

Klicka på bilden för större format

Baggebo-Bjursberg

Klicka på bilden för större format

Bjursberg-Kalvsved

Klicka på bilden för större förmat

Kalvsved-Kroksmåla

Klicka på bilden för större format

Olstorp

Klicka på bilden för större format

Olstorp-Studstorp

Senaste publiceringsdatum: 2013-06-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen