Hem

Hälsoskydd

Miljökontoret ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken vilket bland annat innefattar följande:

Miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och avloppshantering och sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa.

Ansvarar även för den lokala tillsynen inom livsmedelslagstiftningen. 

Miljöövervakning sker inom luft, mark och vatten.

Djurskyddet har kommunen inte längre tillsynsansvaret för.

Djurskyddstillsynen övergick 2009-01-01 till Länsstyrelsen.

Kommunen bedriver däremot fortfarande miljöskyddstillsyn på lantbruk samt hälsoskyddstillsyn när det gäller olägenheter för människors hälsa eller miljö på grund av djurhållning

Senaste publiceringsdatum: 2015-02-19

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen